stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-14 10:07:16 [path_image] => /ufiles/2/148/153690/finansova-sistema-i-upravlenie-na-finansite-1.png [article_excerpt] => ФИНАНСОВА СИСТЕМА И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ В българската финансова наука преобладават мненията, че финансите са парични отношения и не трябва автоматично да се идентифицират с парите. Г.Петров отбелязва: „Финансите на фирмата най-често се разглеждат като парични отношения при набавянето на капитала [meta_keywords] => финансова,система,управление,финансите,българската,финансова,наука,преобладават,мненията,финансите [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153690 [title] => Финансова система и управление на финансите [article_page] => 5 [article_html] =>  1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ФИНАНСИТЕ НА ФИРМАТА

Намирането на подходящите източници на финансови средства, инвестирането на тези средства в активи, получаването на съответните парични приходи от продажба на продукти и услуги и реализирането на финансовия резултат, са стандартни елементи на финансите на фирмата.

2.1. Източници за финансиране на активите на фирмата

В зависимост от произхода на средствата, източниците за финансиране на активите на фирмите са собствени и външни.

2.1.1. Собствени източници

Собствените източници на фирмата за финансиране на активите й са:

- собственият капитал на фирмата;

- амортизационните отчисления.

2.1.2. Външни източници

Външните източници за финансиране на фирмата са:

а) финансовите пазари, в това число:

- паричните пазари - на тях паричните средства се привличат чрез покупко-продажба на краткосрочни дългови книжа - записи на заповед, полици и други със срок на погасяване по-кратък от година;

- капиталовите пазари - на тях паричните средства се привличат чрез покупко-продажба на ценни книжа - акции, облигации и други, свързани с тях;

б) лизинговите споразумения - чрез тях по особен начин се придобиват активи.

2.1.3. Критерии за избор на източници за финансиране на активите на фирмата

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 18 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153690/finansova-sistema-i-upravlenie-na-finansite-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153690/finansova-sistema-i-upravlenie-na-finansite-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Нела Христова [user_id] => 2561 )