Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Финансови операции. Видове. Счетоводно отчитане. Процедурни техники за прилагане на счетоводния модел. Подходи


Финансови операции. Видове. Счетоводно отчитане. Процедурни техники за прилагане на счетоводния модел. Подходи.


Финансовата дейност – тя заедно с основната води до създаване на показател за обичайната дейност. В сметка разходи и приходи за финансова дейност – финансовите разходи за обозначени за лихви, валутни разлики, финансоеи активи, дивиденти ... те са изтичане на капитал по същество (консумирани стойности), т.е. са загуби (не се намират в никаква себестойност, най-много да се компенсират с евентуално получени фин.приходи). Освен това се получават фин.приходи – вливане на К т.е. печалба – получени лихви от депозити, дивиденти от дялово участие, приход от обмяна на валута

Финансовият резултат от финансова дейност се определя от разликата между фин. приход и фин. разходи, което е разлика между сумата от ДО на сметките за фин. разходи и сумата от КО на сметките за фин. приходи.

Имаме ли такъв показател готов в ССС? – Нямаме! – защото в БГ се прилага един от начините на отчитане, при който сметките за разходите и приходите нямат приключване, а се осчетоводяват директно в сметка Печалби и загуби. Възможно е в края на периода да има отделна сметка, където да се приключват финансовите сметки.


Материала е изпратен от: Емил Пенчев
Изтегли материала