Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансови показатели. Финансово планиране и прогнозиране на предприятието


ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ. ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

1. Финансови показатели за анализ и планиране

За да се осъществи ефективно управление на финансите на предприятието е необходимо изграждането на цялостна система от финансови показатели за анализ, контрол, планиране и прогнозиране на стопанската дейност. Това изисква да се познава същността на показателите, методологията и конкретните методи за извършване на анализа, планирането и прогнозирането. Между отделните финансови показатели има определена взаимовръзка, вътрешна логика и различни тенденции на изменения, които могат да бъдат обхванати и оптимизирани чрез икономико-математически модели с цел да се рационализира управлението им.

Финансовите показатели могат да се представят като коефициенти или проценти. Те са групирани по следния начин.

Показатели за рентабилност

Те дават комплексна характеристика и оценка на финансово-икономическата дейност на предприятието и са:


Когато има положителни измерения финансовият резултат е чистата (нетната) печалба, а когато измеренията са отрицателни  загуба.

Показатели за ефективност

Тези показатели изразяват съотношението между приходите и разходите. Те са:


Материала е изпратен от: Nikola Yotov
Изтегли материала