stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-04 03:55:28 [path_image] => /ufiles/2/148/153987/finansovi-problemi-pri-slivaniq-i-nesystoqtelnost-na-predpriqtiqta-1.png [article_excerpt] => ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СЛИВАНИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА 1. Същност и причини за сливанията Сливанията на фирми найобщо означава обединяването им, като една от тях губи своята марка. Освен това, сливанията още представляват купуването поглъщането на една фирма от друга, при равноправно съе [meta_keywords] => финансови,проблеми,при,сливания,несъстоятелност,предприятията,същност,причини,сливанията,сливанията [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153987 [title] => Финансови проблеми при сливания и несъстоятелност на предприятията [article_page] => 1 [article_html] =>

ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СЛИВАНИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

1. Същност и причини за сливанията

Сливанията на фирми найобщо означава обединяването им, като една от тях губи своята марка. Освен това, сливанията още представляват купуването ­ поглъщането на една фирма от друга, при равноправно съединяване на две фирми в една. Осъществяването на сливанията може да стане по хоризонтала ­ между еднородни по предмет на дейност фирми, по вертикала ­ между разнородни фирми, но свързани по веригата на възпроизводствения процес и така наречените конгломератни сливания, т.е. сливания на фирми с несвързани дейности. Различните форми на сливания създават различни финансово-икономически проблеми.

Главната причина за сливанията е стремежът да се увеличи благосъстоянието на акционерите. Подобни решения се вземат от общото събрание на акционерите.

Сливанията дават възможност да се отстранят редица дублиращи се функции като счетоводна отчетност, маркетинг, снабдяване. Сливанията по хоризонтала или по вертикала на производството водят до операционни икономии, които са повече, ако предприятията работеха поотделно  самостоятелно. Особено е полезно, ако продуктите са допълващи се  единият продукт е в основата на изграждане на друг продукт. Икономиите са за сметка на мащаба  увеличаването на продукцията води до намаляване на издръжката. По­големият мащаб на производството създава и доста проблеми, затова трябва да се следи за оптималния обем на производството. Постигането на по-големи икономии от обединяването е известно като синергизъм т.е. 2+ 2 = 5. Синергизмът има и обратен ефект. Това налага внимателно да се разглеждат вътрешни мощности ­ капитал, сгради, оборудване и работна сила от една страна и от друга  пазара и конкурентите. Винаги има промени в пазара и конкурентите и във вътрешните мощности. Тези промени стават в течение на времето, но понякога и много бързо. Ето защо трябва да се внимава при обединяването и при разпродажба на активи, защото вместо ефект може да се получи обратен синергизъм ­ 4 ­ 2 = 3.

При сливането на фирми често се налага деинвестиране. Този процес е следствие на осъществяваните стратегически изменения на корпорацията. Винаги се поставя въпросът, коя е главната сфера на дейност на компанията? При разработването на стратегията винаги в основата са вът­решните мощности (капитал, сгради, оборудване и трудови ресурси) и външните дадености: пазар и конкуренти. В стратегията тези неща не могат да се пренебрегнат. При поглъщането на друга компания не всички нейни съставляващи части могат да отговарят на стратегическия план на компанията ­ купувач. В резултат на това може да се приеме решение за деинвестиране на средства от купената компания.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 8 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153987/finansovi-problemi-pri-slivaniq-i-nesystoqtelnost-na-predpriqtiqta-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153987/finansovi-problemi-pri-slivaniq-i-nesystoqtelnost-na-predpriqtiqta-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Каня Александрова [user_id] => 10541 )