Вторник, 19- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансово планиране във фирмата

Отчетът за приходите и разходите за текущата година на фирмата е:

Приходи от продажби 100 000 лв.

Разходи 80 000 лв.

Нетен доход 20 000 лв.

Дивиденти 10 000 лв.


Счетоводният баланс на фирмата за текущата година е:


Дълготрайни активи 360 000 лв. Основен капитал 228 000 лв.

Краткотрайни активи 80 000 лв. Дългосрочни заеми 152 000 лв.

Краткоср. задължения 60 000 лв.

ОБЩО: 440 000 лв. ОБЩО: 440 000 лв.


Да се планират финансовите потребности на фирмата през следващата година чрез метода “процент от продажбите”, при следните условия:

- разходите остават 80 на сто от обема на продажбите;

- частта за дивидентите остава 50 на сто от нетния доход;

- няма да се вземат повече дългосрочни заеми;

- дълготрайните и краткотрайните активи и краткосрочните задължения са пропорционални на приходите от продажби, т.е. те са съответно 360%, 80%, 60% от тях.

Решение:

Финансов план на фирмата за следващата година

План за приходите и разходите

Приходи от продажби 120 000 лв.

Разходи 96 000 лв.

Нетен доход 24 000 лв.

Дивиденти 12 000 лв

Реинвестирана част от печалбата 12 000 лв.

Счетоводен баланс


Дълготрайни активи 432 000 лв. Основен капитал 240 000 лв.

Краткотрайни активи 96 000 лв. Дългосрочни заеми 152 000 лв.

Краткоср. задължения 72 000 лв.

Необходим доп.

паричен ресурс 64 000 лв.

ОБЩО: 528 000 лв. ОБЩО: 528 000 лв.


От счетоводния баланс за следващата година се вижда, че фирмата се нуждае от допълнителни финансови средства в размер на 64 000 лв. Тази допълнителна потребност е в резултат на нарасналата стойност на активите. Тъй като не се планира да се вземе заем, допълнителните финансови средства ще се осигурят от емисия на нови акции. Ако това не е възможно, би трябвало да се съкрати размерът на дивидента или отново да се обмисли увеличение на продажбите.


Материала е изпратен от: Митко Димов
Изтегли материала