Сряда, 20- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансово планиране във фирмата


- разходите, след начисляването на данъците, са 75% от продажбите;

- средствата за дивиденти са 50% от нетната печалба;

- дълготрайните активи, краткотрайните активи, дългосрочните заеми и краткосрочните задължения са пропорционални на приходите от продажби.

Отговор: 130 000 лв. допълнителни финансови ресурси.План за приходите и разходите

Приходи от продажби 560 000 лв.

Разходи, вкл. данъци 420 000 лв.

Печалба след данъци 140 000 лв.

Дивидент 70 000 лв.

Счетоводен баланс

Дълготрайни активи 1680000 лв. Основен капитал 570000 лв.

Краткотрайни активи 560000 лв. Дългосрочни заеми 700000 лв.

Краткоср. задълж. 840000 лв.

. Необходим ресурс 130000 лв.

ОБЩО: 2 240 000 лв 2 224 000 лв.


2. Изчислете размера на необходимите допълнителни финансови средства на фирмата за следващата година (паричен дефицит) или размера на паричния излишък, чрез метода за финансово планиране “паричен бюджет”, при следните данни за бъдещата дейност на фирмата през същата година:

- парични постъпления - 500 000 лв.;

- парични плащания - 350 000 лв.;

- налични парични средства в началото на годината - 150 000 лв.;

- паричен резерв - 250 000 лв.;

Отговор: 550 000 лв. паричен излишък

500 000 лв. - 350 000 лв. = 150 000 лв. + 150 000 лв.

= 300 000 лв. + 250 000 лв. = 550 000 лв.Материала е изпратен от: Митко Димов
Изтегли материала