Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Финансово-счетоводни трактовки на промените в структурата и величината на ОК


Финансово-счетоводни трактовки на промените в структурата и величината на ОК


 1. Увеличение на ОК

Правните аспекти на увеличаването на капитала са уредени в чл.192-198 на Търговския закон. Той регламентира 3 начина за увеличаване на ОК:

 • чрез издаване на нови акции;

 • чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;

 • чрез конвертиране на облигации в акции.

Тези три начина се разглеждат като технически способи, чрез които се реализират в конкретните случаи на увеличение. Тези случаи са:

 • преференциално участие на акционерите в нови емисии акции;

 • раздаване на нови акции вместо дивиденти;

 • капитализиране на други капиталови източници (неразпределена печалба и резерви);

 • конвертиране на облигации срещу акции.

Увеличаването на капитала се извършва с решение на ОС на акционерите с мнозинство 2/3 гласове (квалифицирано мнозинство).

Увеличаването на капитала е допустимо само след като целия записан капитал е внесен.

Преференциално участие на съществуващите акционери в капитала

Въпросът дали настоящите акционери се ползват с предимство при нова емисия на акции е уреден положително в чл.194 на Търговския закон при спазване на условието всеки акционер да участва пропорционално на първоначалното си участие на капитала (преди увеличението).

Търговският закон регламентира срок, в който да се упражни това право на преференциално участие, но не регламентира цената, по която се упражнява правото. Тази цена обикновено е по-ниска от текущата пазарна цена на останалите акции в обръщение.

По правило при първоначална емисия на акции емитентът не може и не е необходимо да следи пуснатите в обръщение права като отделен отчетен обект. В Книгата на акционерите следва да се отбележи броя на пуснатите в обръщение права, броя и вида на акциите, които могат да се закупят срещу тях.

За разлика от дружеството, инвеститора го интересуват:

 • определянето на броя права, носени от старите акции, който е необходим за покупката на съответното количество нови акции, необходими за поддържане на капиталовия му дял непроменен;

 • връзката между оценката и промяната в общата стойност в индивидуалната капиталова инвестиция след покупката;

 • въпросът за счетоводното отчитане на инвестицията в акции и права.

За определянето на оценката на правото на придобиване на акции са възможни три методики за изчисляване.

Първият вариант се базира на принципни изчислителни процедури:

 1. Стойност на старите акции х пазарна цена

 2. Емисионна стойност на 1 нова акция

 3. Обща стойност на пакета продавани акции = 1) + 2)

 4. Средна стойност на 1 акция от пакета = 3) / броя притежавани стари и нови акции


Материала е изпратен от: Георги Петров
Изтегли материала