stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-06 10:28:11 [path_image] => /ufiles/2/147/153097/finansovo-systoqnie-i-finansovi-rezultati-1.png [article_excerpt] => Финансово състояние и финансови резултати * Показатели за оценка на финансовото съсотояние – същност и проблеми в тяхното използване в практиката1 [1] Показателите са 5 вида: * за ливъридж * за ликвидност * ефективност * възвращаемост (profitability) * за пазарна стойност Информацията за съставянето [meta_keywords] => финансово,състояние,финансови,резултати,показатели,оценка,финансовото,съсотояние,същност,проблеми [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153097 [title] => Финансово състояние и финансови резултати [article_page] => 1 [article_html] =>

Финансово състояние и финансови резултати


  1. Показатели за оценка на финансовото съсотояние – същност и проблеми в тяхното използване в практиката1

Показателите са 5 вида:

statement) се взема осреднена информация от няколко баланса, за да се имитира поток/промяна в стойностите. Нещо повече, балансът не показва пазарни стойности на актива, а счетоводни записи, които се променят с амортизационните отцисления. “Ако балансът е като снимка, OПР е като видео филм”. Той показва как са постигнати резултатите в баланса. Тъй като записванията в ОПР са според счетоводния принцип на равенство между приходи и разходи, мениджърите често се интересуват за “физическото” напускане/идвана на парични потоци. За това служи ОПП (statement of sources and uses of funds).


(1) Показатели за ливъридж:

дългов коефиент: Debt ratio =

longtermDebt – дългосрочен дълг

leases – стойност на лизингови плащания

equity – стойност на акционерния капитал (СК)


дълг/собствен капитал: Debt equity ratio =

Има много модификации на коефициентите за ливъридж. Например, в българските учебници не се включва лизинга. Още при анализ, може да се включат и краткосрочни задължения.

Друг клас сред коефициентите за ливъридж са коефициентите за покриване на лихвените плащания:


покритие на лихвата: Times interest earned=

EBIT – Печалба преди лихвени плащания и данъци

depreciation – амортизационни отчисления

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 5 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153097/finansovo-systoqnie-i-finansovi-rezultati-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153097/finansovo-systoqnie-i-finansovi-rezultati-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Николай Минков [user_id] => 14001 )