stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-23 04:21:27 [path_image] => /ufiles/2/147/153394/finansovo-ustroistvo-na-osiguritelnite-fondove-i-biudjet-na-fondovete-1.png [article_excerpt] => Финансово устройство на осигурителните фондове и бюджет на фондовете Осигурителен фонд – целенасочено събиране на средства в парична и натурална форма (в условията на хиперинфлация) с предназначение за плащания по покрити осигурителни рискове. * Характерни черти на осигурителните фондове: * Законооп [meta_keywords] => финансово,устройство,осигурителните,фондове,джет,фондовете,осигурителен,фонд,целенасочено,събиране [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153394 [title] => Финансово устройство на осигурителните фондове и бюджет на фондовете [article_page] => 1 [article_html] =>

Финансово устройство на осигурителните фондове и бюджет на фондовете


Осигурителен фонд – целенасочено събиране на средства в парична и натурална форма (в условията на хиперинфлация) с предназначение за плащания по покрити осигурителни рискове.

  1. Характерни черти на осигурителните фондове:

  1. Модели и системи на финансиране и управление:

    1. От гл.т. на начина на управление на финансирането – са характерни следните модели на социални фондове:

      1. Основаващи функционирането си на самофинансиране – те са със следните характеристики:

Функциониращи на база главно бюджетно-държавно и общинско финансиране – за тях е характерно:

Функциониращи на основата на смесено финансиране – то се отличава със следното:

От гл.т. на статута на управление за социалните фондове - се разграничават следните модели:

  1. Двустепенна система – тя се характеризира с управление от надзорен съвет и управителен съвет. Оперативното управление и представителство се извършва от управител. Двустепенната система е характерна за самофинансиращите се социални фондове;

  2. Едностепенна – тя се характеризира с един орган на управление – управителен съвет, председателя на УС извършва и оперативното управление и представителството;

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 4 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153394/finansovo-ustroistvo-na-osiguritelnite-fondove-i-biudjet-na-fondovete-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153394/finansovo-ustroistvo-na-osiguritelnite-fondove-i-biudjet-na-fondovete-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мария Димитрова [user_id] => 4427 )