Пон, 13- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Информационни технологии

Физически компоненти на компютърните мрежи


PowerPlusWaterMarkObject1ТЕМА: ФИЗИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ НА КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ, ИЗПОЛЗВАНИ УСТРОЙСТВА В КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ. ХЪБ СУИЧ, РУТЕР НАЧИН НА РАБОТА.

Комуникационната мрежа е сложна система от програмни и апаратни компоненти, взаимодействащи един с друг. Апаратните средства са компютри и комуникационно оборудване, а програмните компоненти са операционни системи (ОС) и мрежови приложения ( комуникационни програми). В мрежата се използват различни типове и класове компютри с различни характеристики. За ефективна работа на мрежата се използватспециални мрежови операционни системи, които за разлика от персоналните операционни системи са предназначени за решаване на специални задачи по управление работата на мрежата. Мрежовите ОС се инсталират на специално отделени компютри в мрежата сървъри. Мрежовите приложения са приложни програмни комплекси, които разширяват възможностите на мрежовите ОС. Сред тях са програмите за електронна поща, системи за колективна работа, мрежови бази данни (БД) и други. Всички устройства, включени в мрежата, могат да се разделят на три функционални групи:


1. Работни станции

2. Сървъри на мрежата

3. Комуникационни възли


1. Работна станция (workstation) представлява персонален компютър, включен в мрежа. Всяка работна станция обработва свои локални файлове и използва своя ОС. При това за потребителя са достъпни и ресурсите на мрежата. Има три типа работни станции работна станция с локален диск, бездискова работна станция и отдалечена работна станция. На работна станция с диск ОС се зарежда от този локален диск, за бездисковата ОС се

зарежда от диска на файловия сървър. Такава възможност осигурява специална микросхема, монтирана на мрежовия адаптер на бездисковата станция. Отдалечената работна станция това е станция, която е включена

към локалната мрежа чрез телекомуникационни канали за връзка (например чрез телефонна мрежа).


2. Сървър (server) на мрежата това е компютър, включен към мрежата и предоставящ на потребителите на мрежата определени услуги: съхранение на данни за общо ползване, печат на задания, обработка на заявки към БД, отдалечена обработка на задания и др. Според функциите, които изпълняват, могат да се определят следните групи сървъри:

Файлов сървър (file server) компютър, съхраняващ данни на потребителите на мрежата и осигуряващ достъп на потребителите към тези


Материала е изпратен от: Копринка Груева
Изтегли материала