Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Форма на счетоводството във фирмата компютър,на обработка на счетоводната информация,програмно осигуряване


Форма на счетоводството във фирмата – компютърна обработка на счетоводната информация,програмно осигуряване.

Счетоводството представлява система за обобщаване и отчитане на документооборота от дейността на фирмата, като се спазват общоустановени правила. Такива правила се съдържат в Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, Международните счетоводни стандарти и всички законови и подзаконови нормативни документи, които регламентират дейността на фирмата.

Счетоводството отразява всички факти, явления и процеси, които са настъпили във фирмата през съответната отчетна година. Чрез счетоводството всички тези факти, явления и процеси се систематизират и обобщават в конкретни финансово-счетоводни показатели. Тези показатели впоследствие изпълняват две функции:

използват се за нуждите на данъчното облагане и годишното счетоводно приключване;

използват се за целите на управленското счетоводство и финансово счетоводния анализ на фирмата.

Различават се две форми на счетоводство: едностранно счетоводство и двустранно счетоводство. Едностранното счетоводство се използва от малки фирми, предимно еднолични търговци, а също и от хора със свободни професии. Двустранното счетоводство се използва от почти всички фирми, упражняващи дейност на територията на Република България.

Счетоводството предоставя изключително важна информация за резултатите от стопанската дейност на фирмата и спомага за ефективното управление на фирмените разходи. Съществуват два основни клона в счетоводството: финансово счетоводство и управленско счетоводство.Материала е изпратен от: Ганка Колева
Изтегли материала