Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Формули по статистика


ФОРМУЛИ ПО СТАТИСТИКА1. Средна аритметична величина

1.1. Непретеглена

1.2. Претеглена


2. Средна квадратична величина

2.1. Непретеглена

2.2. Претеглена


3. Средна кубична величина

3.1. Непретеглена

3.2. Претеглена


4. Средна хармонична величина


4.1. Непретеглена

4.2. Претеглена


5. Мода


6. Медиана


7. Квартили i = 1, 3


8. Размах9. Средно аритметично отклонение

9.1. Непретеглено


9.2. Претеглено

9.3. Коефициент на вариация


10. Дисперсия

10.1. Непретеглена

10.2. Претеглена


11. Стандартно отклонение

11.1. Непретеглено

11.2. Претеглено

11.3. Коефициент на вариация


12. Квартилно отклонение


13. Коефициент на асиметрия на Пирсън

14. Коефициент на асиметрия на Юл


15. Централен момент от k-ти порядък

15.1. Непретеглен

15.2. Претеглен


16. Моментен коефициент на асиметрия


17. Коефициент на ексцес


18. Извадкова оценка на


18.1. При оценка на средна аритметична


18.2. При оценка на относителен дял


19. Стандартна грешка на оценката


19.1. При безвъзвратен подбор

19.2. При възвратен подбор


20. Максимална грешка на оценката


21. Обем на извадка


21.1. При безвъзвратен подбор

21.2. При възвратен подбор


22. Проверка на хипотеза за разлика между средни на извадка и генерална съвкупност


23. Проверка на хипотеза за разлика между относителни дялове на извадка и генерална съвкупност


24. Проверка на хипотеза за разлика между средни на две независими извадки


25. Проверка на хипотеза за разлика между относителни дялове на две независими извадки


26. Еднофакторен дисперсионен анализ. Емпирична характеристика на F-критерия.

Групови средни: Обща средна:


Материала е изпратен от: СТАНКА ПЕТРОВА
Изтегли материала