Пон, 21- ви Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Психология

Фройд


Тревожност


Клиничният опит на Фройд с възрастни и техните спомени за миналото им го води до заключението, че травматичните състояния е най-вероятно да се появят в малките деца или бебетата, когато егото или умствените им способности, необходими за ограничаване или изразходване на инстинктивната енергия, не са напълно развити. Той описва такива ранни събития в следната хронологична последователност като ранни източници на тревожност: (1) липса на майка; (2) наказания, които водят до страх от загубване на родителската любов; (3) страх от кастрация или еквивалента при момичетата по време на Едиповия период, и (4) неодобрение от страна на суперегото или самонаказания за действия, които човек предприема и които не разглежда като правилни, справедливи или морални. В тези случаи егото на детето може да реагира с тревожност. Детето може да започне да се страхува от собствените си инстинктивни желания и да реагира с тревожност, което му позволява да се противопостави на инстинктивното желание чрез задължаване на егото да противодейства на желанието, предизвикало тревожността. Фактически очакваното интензивно неудоволствие от следването на желанието става по-голямо от всякакво удоволствие от неговото удовлетворяване. Средствата, чрез които егото се противопоставя на желанията на То (id), са защитите, задействани от тревожността. Всяка една от тях е създадена, за да намалява или да се избягва по-нататъшна тревожност. Защитите включват отричане, идентификация, интелектуализация, изолация, проекция, потискане и отменяне, но това са само няколко най-често срещани примера.

Други теории включват тази на Мелани Клайн, която на базата на фактически анализ на малки деца смята, че тревожността има своя произход в страха от смъртта. Тя разграничава два типа тревожност: преследваческа, произтичаща от страха от унищожаване на егото, и депресивна, свързана със страха от вредата, нанесена от деструктивните импулси на детето на вътрешните и външните обичани обекти.

Роло Мей описва тревожността като опасение, причинено от заплахата към ценностите, към които се придържа човек и които са от съществено значение за неговото съществуване като личност. Х. С. Съливан описва тревожността като интензивно неприятно състояние на напрежение, дължащо се на преживяването на неодобрение в междуличностните отношения. Той описва как чрез емпатичната връзка между бебето и майката напрежението и тревожността в майката индуцират тревожност у детето.

Куташ разработва теория за тревожността, която използва изследванията както на тревожността, така и на стреса. Тревожността или състояние на неравновесие се появява тогава, когато човек не преживява оптималното ниво на стрес за собствената си конституция. Спокойствието или


Материала е изпратен от: Петър Димитров
Изтегли материала