Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / История

Географско проучване на Свилен град


юлските температури са също високи, но годишната амплитуда е по малка в сравнение с тези в преходната континентална област.

Свиленградско-Одринската област се приближава към средизимноморския климат, където годишната амплитуда е под 20 градуса. Свиленградският район се очертава като един от най-топлите в България, характеризиращ се със сухо и горещо лято и топла и дъждовна зима. Друго благоприятно обстоятелство от селскостопанско гледище тук са редките късни пролетни застудявания и слани или също редките ранни есенни мразове и слани. Свободният от застудявания и слани период през годината е сравнително най-дълъг. В Свиленградско няма бързи и крайни промени във времето. Преобладаващите ветрове в града са северозападните (24,4%), след него са-североизточния (10,8%). Южният вятър е по-рядко явление ("бял вятър", 2,2%), тихото време е 38%. Есента е най-тиха (43,6%), след нея зимата. Средногодишни ясни дни 107,2, мрачни дни 84,9. Валежите през годината в Свиленградско също показват връзката със средизимноморския климат. Сезонният максимум на валежите в Свиленград е през зимата, през декември - 67мм/кв.м., а през август-едва 22мм/кв.м. В Свиленградския край и специално в долината на Марица са типични гъстите върбови гори и пирамидалната топола, а също и нискорасъл дъб и габър. От полската фауна още са запазени заекът, яребицата, кекликът и др. Най-голямо стопанско значение имат зърнените храни, сусамът, тютюнът, памукът и костилковите плодове - бадем, праскова и кайсия. Лозята дават грозде с голяма захарност, виреят и стафидните сортове. Бубарството е изгубило предишното си значение.

През Свиленград минават паневропейски транспортни коридори 4, 9 и 10.

На територията на Община Свиленград още от древността се пресичат важни пътища, свързващи Западна и Северна Европа със земите от Средиземноморието и тези от Близкия Изток. През землището на общината и през общинския център преминава международния път Е-80 (част от еврокоридор №10), който свързва Западна и Централна Европа  през София, Пловдив, Хасково и Свиленград с Истанбул, Близкия Изток, Азия и Северна Африка. Непосредствено до Свиленград преминава частично изграденото трасе на автомагистрала Марица, която поема потоците по ЕК10. Освен автомобилния коридор през общината преминава и ж.п. линията, свързваща Западна и Централна Европа през София – Пловдив – Димитровград – Свиленград, която тук се разклонява на две трасета – едното за Северна Гърция и за Истанбул и Близкия Изток. Границите с Републики Гърция и Турция съвпадат с южните общински граници. Общинския център гр. Свиленград отстои на 75 км от Хасково, на 135 км от Пловдив и на 315 км от София. Основната връзка със страната е чрез първокласен път Е80 Свиленград – София, а връзките със съседните области се осъществява с второкласна и третокласна пътна мрежа. Тези пътни връзки са и основните разпределители на транспортните потоци в общината. Разклоненията от тях принадлежат на общинската пътна мрежа, която обслужва населените места, разположени симетрично на ЕК10. ЕК 10, в района на общината – магистрала „Марица” е с  обща дължина 30 км., от които частично изграден магистрален профил – 21 км. Това е отсечката от границата с община Любимец до пътния възел северно от с. Генералово. Успоредно на ЕК 10 но от южната страна на р. Марица преминава и първокласния път, по който - още от гр. Любимец се отклонява трафика за Гърция чрез контактен пункт Капитан Петко войвода. Общата дължина на тази отсечка е 36,8 км.  Връзката със северните части на страната се осъществява от второкласен път ІІ-55 Свиленград – Нова Загора – Велико Търново, а от него - чрез ІІ-76 – през Тополовград и за Бургас. През с. Сива река, по третокласен път директно от Свиленград се осъществява връзката с Ивайловград – Кърджали – Смолян. Изградената пътна мрежа на територията на общината включва общо 258,7 км. пътища от републиканската пътна мрежа и 316 км. местни пътища. Железопътният транспорт в община Свиленград е представен с 45 километров участък от ж.п. линията “Калотина – София – Пловдив - Свиленград”, категоризирана в европейската мрежа от магистрални линии и мрежата за комбинирани преводи (Е –70С). На територията на общината функционират 2 гари и 1 спирка, които обслужват изключително международния товарен обмен. Всекидневно се движат автобуси към всички населени места на територията на общината. От гр. Свиленград има удобни ежедневни връзки към Хасково, Пловдив, София. Всички села в общината имат връзка както с общинския, така и с областния център. Автобусният транспорт се осъществява по транспортна схема разработена от Общината. Тя е отворена и има възможност за развитие при оформяне на пътникопотока. Към 2005 година всички населени места в общината имат минимум 2 ежедневни автобусни връзки с общинския център Свиленград. Дванадесет курса по двете направления тръгващи от Свиленград го свързват с областния град Хасково и страната. Действа и директна автобусна връзка с областния град. Транспортно - географското положение на общината, определящо се от излаза на международен път и наличието на два ГКПП с Гърция и Турция, е потенциален стимулатор за икономическото й развитие и голям инвеститорски интерес.


Материала е изпратен от: Михаела Анатолиева Иванова
Изтегли материала