Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / История

Географско проучване на Свилен град
СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Географско положение (астрономическо, природно и икономическо)......1стр.

 2. Природа............................................................................................................5стр.

 3. Релеф.................................................................................................................8стр.

 4. Полезни изкопаеми.........................................................................................9стр.

 5. Климат............................................................................................................10стр.

 6. Води................................................................................................................12стр.

 7. Почви..............................................................................................................15стр.

 8. Растителен свят..............................................................................................16стр.

 9. Животински свят...........................................................................................16стр.

 10. Екологична обстановка.................................................................................17стр.

 11. Демография....................................................................................................17стр.

 12. Икономика......................................................................................................25стр.

 13. Първичен сектор............................................................................................27стр.

 14. Вторичен сектор............................................................................................32стр.

 15. Третичен сектор.............................................................................................34стр.

 16. Инфраструктура.............................................................................................42стр.

 17. Оценка на техническата инфраструктура...................................................49стр.

 18. Под система “Обитаване”.............................................................................51стр.

 19. Под система “Труд”.......................................................................................52стр.

 20. Под система “Социална инфраструктура”..................................................53стр.

 21. Под система “Отдих”....................................................................................54стр.

 22. Оценка на териториалните ресурси............................................................54стр.

 23. Пространствена структура...........................................................................55стр.

 24. Междуобщински мероприятия...................................................................57стр.

 25. Реализирани проекти....................................................................................57стр.


Материала е изпратен от: Михаела Анатолиева Иванова
Изтегли материала