Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / История

Геотермална енергия и термопомпи


ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ И ТЕРМОПОМПИТехнологиите за геотермална енергия използват земната топлина за преки приложения, геотермални топлинни помпи и производство на ел. енергия. Проучванията във всички области на геотермалното развитие помагат за намаляване на разходите и разширяване на използването на тази енергия.

Основи на геотермалната енергия

Геотермалната енергия е топлината, идваща от Земята. Тя е чиста и постоянна. Ресурсите на геотермална енергия се простират от плиткото до горещите води и горещите скали, намиращи се на няколко мили под земната повърхност и даже още по-дълбоко, до изключително високите температури на разтопените скали, наричани магма.

Почти навсякъде плиткият подпочвен слой или горните 10 фута ( около 3 м) от Земната повърхност поддържат постоянна температура между 10° и 16°С. Геотермалните топлинни помпи могат да стигнат до този ресурс за отопляване и охлаждане на сгради. Една система с геотермална топлинна помпа се състои от топлинна помпа, въздухопровод и топлообменна система - система от тръби, заровени в плиткия почвен слой близо до сградата. През зимата топлинната помпа отнема топлина от топлообменната система и я впомпва във входа на въздухопровода. През лятото процесът е обратен и топлинната помпа придвижва топлина от входа на въздухопровода в топлообменната система. През лятото отнеманата от входа на въздухопровода топлина може да се използва и като безплатно средство за топла вода.

Някои геотермални електроцентрали използват парата от резервоара за захранване на турбина/генератор, докато други използват горещата вода за загряване на течността, с която работят, тя се изпарява и после задвижва турбината.

Горещата вода близо до земната повърхност може да бъде използвана директно за отопление. Преките приложения включват отопляване на сгради, отгледжане на растения в оранжерии, сушене на култури, затопляне на вода в рибарници и някои промишлени процеси като пастьоризирането на мляко.

Ресурсите от горещи сухи скали се срещат на 3 до 5 мили (4 до 6 км) навсякъде под земната повърхност, а на някои места и на по-малки дълбочини. Достъпът до тези ресурси включва инжектирането на студена вода в кладенец, циркулирането u през горещите чупливи скали и изкарването на горещата вода от друг кладенец. Засега няма комерсиални приложения на тази технология.

Съществуващата технология също така все още не позволява получаване на топлина директно от магма, която е най-дълбокият и най-мощният ресурс на геотермална енергия.

Технологии

Проучване
Използват се геоложки, геохимически и геофизични техники за определяне на местонахождението на геотермалните ресурси.

Сондиране
Сондирането за геотермални ресурси е било заимствано и пригодено от нефтената индустрия. Развиват се подобрени свредели, сондиране на малки пукнатини, подобрени инструменти и други технологии за сондиране.

Ел. централи със суха пара
Сухата пара е чудесен ресурс, който може да бъде подаван директно в турбина за произвеждане на ел. енергия.

Ел. централи с пара под налягане
Повечето геотермални ресурси с висока температура са във формата на вода под налягане. Централите с пара под налягане "измъкват" повечето от тази вода във формата на пара, а оставащата минерална вода се реинжектира в резервоар.


Материала е изпратен от: Калинка Димитрова
Изтегли материала