stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-15 07:35:04 [path_image] => /ufiles/2/147/153223/godishno-prikliuchvane-v-biudjetnite-organizacii-2.png [article_excerpt] => ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ Цел на годишното приключване в бюджетните организации е _точното установяване на касовите им постъпления и плащания, фактически направените през годината разходи, признатите за годината приходи, настъпилите изменения в активите и задълженията, и като резу [meta_keywords] => годишно,прикл,чване,джетните,организации,цел,годишното,прикл,чване,джетните [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153223 [title] => Годишно приключване в бюджетните организации [article_page] => 2 [article_html] =>


> за начислените в края на годината присъщи нефактурирани приходи:

Д-т с/ка 4961 "Коректив по вземания от местни лица"

- п-да на клиента(за брутния приход)

К-т с/ка от р-л 7 (с нетния приход)

К-т с/ка 4967"Коректив по задължения към местни лица"(ДДС-то)


> отнасяне в началото на новата година на начислените корективи по

вземания/задължения като текущи такива:

Д-т с/ка 4967"Коректив по задължения към местни лица"

п-да на доставчика (със брулнат сума на задължението

К-т с/ка 4010 "Доставчици от страната"

- п-да на доставчика (със брутната сума на задължението


Д-т с/ка 4511 "Разчети по ДДС"

К-т с/ка 4961 "Коректив по вземания от местни лица" (за данъчен кредит


Д-т с/ка 4110 "Вземания от клиенти от страната\'

п-да на клиента

223 К-т с/ка 4961 "Коректив по вземания от местни лица "

п-да на клиента


Д-т с/ка 4967 "Коректив позадължения към местни лица"(ДДС-то)

К-т с/ка 4511 "Разчети по ДДС "


в) групи 67 и 69 се приключват със сметка 1309;

г) сметките от групи 70, 71, 72, 73, 74 и 75 в зависимост от отчетно обособената група се приключват със сметки от подгрупа 120;

д) сметките от гр. 76 и гр. 79 се приключват със сметка 1309;

е) сметките от гр. 78 се приключват със сметка 1301;

ж) задбалансовите сметки от подгрупа 995 се приключват със сметка 9981, а тези от подгрупа 996 - със сметка 9989;

След установяване на резултата по сметки от гр. 12, салдата по сметките от тази група се отнасят по сметки 1101, 1102 и 1108, салдата от сметките от гр. 13 се прехвърлят по сметка 1109.

Всяка една бюджетна организация представя на първостепенния си разпоредител, в края на всяко тримесечие, оборотна ведомост с неприключени сметки от раздел 6 "Сметки за разходи" и раздел 7 "Сметки за приходи и нетни трансфери между бюджетни предприятия".

Бюджетната организация изготвя и представя на първостепенния разпоредител следните отчетни форми11:

^ Предварителна оборотна ведомост с данни за състоянието на счетоводните сметки преди приключването на приходните и разходните сметки;

^ Баланс;

^ Справка за провизии и корективи на определени вземания и

задължения;

^ Справка за себестойността на строителство и производство на

активи по стопански начин;

^ Справка за капитала на бюджетното предприятие, преди и след

приключването.

^ Обяснителна записка.

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 3 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153223/godishno-prikliuchvane-v-biudjetnite-organizacii-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153223/godishno-prikliuchvane-v-biudjetnite-organizacii-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Марийка Василева [user_id] => 1377 )