Неделя, 27- ми Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Годишно счетоводно приключване. Междинни и годишни финансови отчети


Първият раздел се отнася до разходите и до приходите за обичайната дейност. Налице е възможност да се съпоставят приходите и разходите за обичайната дейност. При това съпоставяне на приходите и разходите от дейността следва да се вземат под внимание измененията в остатъците на незавършеното производство на продукцията. Съпоставянето на тези две части на раздела осигурява информация за финансовия резултат от обичайната дейност обект на предприятието.

Втория раздел се отнася до извънредните разходи и извънредните приходи. В частта на разходите има и 3ти раздел в който се записват данни за начислените данъци за с-ка печалбата, т.е. разходът за данък.

От ОПР се получава информация и за сумите на платените данъци за с-ка на печалбата. Тези данъци са групирани под формата на данък върху печалбата и други данъци. ОПР осигурява информация за крайния финансов резултат. Този резултат трябва да бъде равен на салдото по с-ка 122 – печалби и загуби от текущата година, както и на сумата, посочена в баланса.

ОПР – съдържание -

Разходи – раздели

-раздел А – Разходи за обичайната дейност – групи - Разходи по икономически елементи, Суми с корективен характер и Финансови разходи;

-раздел Б – Общо разходи за дейността – 1ва + 2ра и 3та гр.;

-раздел В – Печалба от обичайната дейност – гр. извънредни разходи;


Материала е изпратен от: Милана Христова
Изтегли материала