Събота, 11- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Групи в управлението


У В О Д

Управленската практика в новата динамично променяща се среда, предлага и огромно разнообразие от технически, финансови , организационни и човешки средства за постигане на поставените пред организацията и управлението и цели.

Постигането на стоящите пред организацията цели се извършва чрез разпределяне на задълженията между тях като се започне от главните операции и общи задачи в дадено предприятие и се стигне до определяне на индивидуалните задължения и лични задачи. Този процес е подчинен на организационния процес. Следващото звено в организацията са хората които ще участвуват в него, със своята мотивация, възможности, компетенция, които ще осъществят задачите и ще постигнат или не необходимите резултати и цели на организацията. Последните най-общо могат да се формулират като две по-общи групи цели:- икономически, изразяващи се в постигане на оптимална печалба чрез ефективно използуване на материалните, финансови, научни, технологически, трудови и др. ресурси и социални цели изразяващи се в създаване на необходимото ниво на материални и социални условия на подчинените и осигуряване на възможности на всеки индивид за професионална и лична реализация.

За постигане на всички тези цели,т.е. за осъществяване на успешен бизнес е необходимо преди всичко добро управление осъществявано от способни ръководители,които трябва да осмислят организацията и целия процес на ръководство на фирмата като определят някои съществени и важни моменти като:

-имат ли хората във фирмата достатъчно свобода,за да могат да вършат работата си възможно най-добре?

- колко са управленските равнища за вземане на решение и колко гъвкава е администрацията на фирмата?

- съществува ли благоприятна атмосфера за развитие на предприемчивостта?

- колко бързо се решават проблемите и се внедряват новите идеи?

- използва ли се груповия метод за вземане на решения, разпределят ли се задачите между подчинените ,за да се постигне повишаване на ефективността в работата и др.п.


Материала е изпратен от: Тинка Ботева
Изтегли материала