Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Характеристика на административно-териториалните единици


Характеристика на административно териториалните единици

Общината е основна административно териториална единица, в която се осъщетвява местното самоуправление. Органът на местното самоуправление е общинският съвет. Той е орган на местната законодателна власт и се избира от жителите на общината, а представител на общинската изпълнителна власт е кметът. Кметовете се избират не само на обшините, но и на кметствата и районите. По предложение на кметовете, общинският съвет избира един или повече заместници. Кметовете и зам.-кметовете участват в работата на общинския съвет с право на съвещателен глас.

Местното самоуправление в общината се изразява в правото на гражданите или избрани от тях органи да решават въпроси, свързани със следните дейности:

  1. общинското имущество, общинските предприятия, финансите, данъците и таксите и общинската администрация;

  2. с устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

  3. с образованието (без висшето);

  4. със здравеопазването;

  5. с културата;

  6. с благоустрояването и комуналните дейности;

  7. със социалното подпомагане;

  8. с опазването на околната среда;

  9. с поддържането и опазването на културните, историческите и архитектурните паметници;

  10. с развитието на спорта, отдиха и туризма и др.

Всяка община носи името на населеното място, което е неин административен център. Тя е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет и също така има право да провежда референдум по различни въпроси, които се финансират от нея или от държавата, ако тя е инициатор на референдума.


Материала е изпратен от: Мария Иванова
Изтегли материала