stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-12 07:12:01 [path_image] => /ufiles/2/147/153416/harakteristika-na-administrativno-teritorialnite-edinici-1.png [article_excerpt] => Характеристика на административно териториалните единици _Общината _е основна административно териториална единица, в която се осъщетвява местното самоуправление. Органът на местното самоуправление е _общинският съвет_. Той е орган на местната законодателна власт и се избира от жителите на общината, [meta_keywords] => характеристика,административно,териториалните,единици,общината,основна,административно,териториална,единица,която [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153416 [title] => Характеристика на административно-териториалните единици [article_page] => 2 [article_html] =>

Общинският съвет се избира чрез пряко гласуване и се състои от общински съветници, които имат различен брой в зависимост от големината на общината. Задачите на общинския съвет са следните:

 1. създава постоянни и временни комисии и избира членовете им;

 2. определя структурата на общинската администрация и средствата за работни заплати на персонала;

 3. избира и освобождава предстедателя на общинския съвет;

 4. избира и освобождава зам.-кметовете и кметските наместници по предложение на кмета;

 5. приема годишния бюджет на общината;

 6. определя размера на местните данъци и такси в граници, предвидени със закон;

 7. приема стратегии, програми и планове за развитието на общината;

 8. приема решения за именуване и преименуване на улици, булеварди и пр.

Кметът е представител на изпълнителната власт. Неговите функции и задачи се определят от ЗМСМАи от общинския съвет и се свеждат до:

 1. ръководене на цялата изпълнителна дейност на общината;

 2. насочване и координиране на дейността на специален изпълнителен орган;

 3. назначаване и освобождаване от длъжност на началниците и служителите в общинската администрация;

 4. организиране изпълнението на общинския бюджет;

 5. организиране изпълнението на решенията на общинскя съвет;

 6. организиране и провеждане дейността по защита на населението при аварии и бедствия;

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 3 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153416/harakteristika-na-administrativno-teritorialnite-edinici-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153416/harakteristika-na-administrativno-teritorialnite-edinici-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мария Иванова [user_id] => 1569 )