Неделя, 7- ми Март
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Характеристика на основните видове държавни разходи 4


„?ќђќЎ? ???????? ???????

Характеристика на основните видове държавни разходи

Разходи за изграждане на инфраструктурата и за икономическа интервенция и регулиране (5,5%)

В условия на пазарна икономика, икономическата област е сфера за действия на частния капитал и предприемачество. Независимо от това, държавата винаги се е занимавала и със стопанска дейност в различни мащаби. Участието на държавата в икономиката е израз на икономическата й функция, която намира израз в следните нейни дейности:

 • насочва средства Р·Р° развитие РЅР° нерентабилни Рё губещи отрасли Р·Р° частния бизнес - инфраструктура, съобщения, телекомуникация;

 • национализира предприятия Рё производства СЃ цел тяхното стабилизиране, след което отново РіРё предоставя РЅР° частния сектор - национализация Рё приватизация;

 • участва РІ икономиката чрез системата РЅР° държавните поръчки, особено РІ областта РЅР° военното производство, пътища, комуникации, съобщения;

 • държавни разходи Р·Р° развитие РЅР° техническия прогрес, РЅРѕРІРё технологии Рё отделни региони;

 • РѕРіСЂРѕРјРЅРё държамни разходи Рё инвестиции РёРјР° Рё РІ Министерството РЅР° околната среда, Министерството РЅР° земеделието Рё Министерството РЅР° транспорта.

Държавните разходи в икономическата област са свързани и във финансирането на извънбюждетни фондове за стабилизиране на икономиката. У нас, според Закона за държавния бюджет за 2000 г., са утвърдени следните извънбюджетни фондове:

 1. фонд Социално подпомагане;

 2. фонд Условия на труда;

 3. фонд Българска гора;

 4. фонд Национална съобщителна система;

 5. фонд Затворни сгради;

 6. фонд Затворно дело;

 7. фонд Култура;

 8. фонд Тютюн.

Следователно разходите за икономическо регулиране могат да се подразделят на две групи - преки и косвени разходи.


Материала е изпратен от: Магдалена Демирева
Изтегли материала