Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Характеристика на стойностното оценяване в счетоводството


Характеристика на стойностното оценяване в счетоводството.


Парично-стойностно измерване на счетоводните обекти.

Счетоводството винаги е било свързано с количественото измерване на стойността. Нещо повече, то е първата научна дисциплина, която е специално създадена във връзка с измерването на стойностните величини на икономическите обекти. Поради това неслучайно в световната счетоводна литература измерването се дефинира в качеството му на счетоводен принцип. Формално българското законодателство не дефинира ясно нито в Закона за счетоводството, нито в някой от счетоводните стандарти счетоводен принцип, свързан със стойностното измерване. Това, разбира се, ни най-малко не пречи и не се отразява негативно върху решаващата роля на паричната форма на стойността за количественото измерване в счетоводния процес, както това се правило в продължение на векове. Напротив, с това за кой ли път се доказва субективността на счетоводните принципи и възможността счетоводната теория да обосновава обективно-икономически предмета и метода на счетоводната дейност.

В исторически план стойността на икономическите обекти винаги се е изразявала в монетарни единици. Физическите единици за измерването са играели само спомагателна роля. Монетарните единици осигуряват изключителното предимство на счетоводството количествено да съизмерва качествено разнородните потребителни стойности. Тази постановка, разбира се, е широко застъпена в световната литература. С това се постига еднородност по отношение на една разнородна съвкупност, каквато е предприятието. Паричната форма на стойността винаги е била схващана като общия знаменател, чрез който е възможно сравняването на качествено еднородните разменни стойности на многообразните счетоводни обекти. На тази основа в международните счетоводни стандарти се отчита значението на паричното измерване и съвсем прагматично се провъзгласява съответният принцип, без да се обвързва с предпоставящите го форми на стойността, както следва: „Измерването е процесът на определяна на паричните суми, с които ще се посочат елементите на финансовите отчети и ще се впишат в баланса и в сметката за приходите и разходите. Оттук и необходимостта от конкретна мерна база.”


Материала е изпратен от: Марияна Маринова
Изтегли материала