Вторник, 19- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Български език и Литература Христо Ботев

Христо Ботев - един световен поет


Христо Ботев - един световен поет

Доклад


Христо Ботев е гениален творец, оставащ в съзнанието на читателя преди всичко с дванадесетината си прекрасни стихотоворения. Поезията му отразява бурна и напрегната драматична епоха, един живот, изпълнен с много премеждия, изпитания и страдания, но винаги устремен кьм ясна и определена обществена цел. Ботев отдава цялата сила на таланта си на борбата и революцията. Макар и неголяма по обем, Ботевата поезия удивлява със своето идейно богатство и жизнена обхватност. С основание можем да наречем Христо Ботев световен поет.

Поетът-революционер наследява твърде много от своя баща, който е народен труженик, книжовник и публицист. Безсмъртието на Ботевия живот е не само в непосредствената му политическа и революционна дейност, но и в голямото творческо дело, което създава като велик идеолог на революцията, пламенен журналист, безсмъртен поет. Това именно е най-характерно за Ботев - при него практически революционната дейност, идеи и поезия представляват пълно единство.

Ботев оставя богато и разнообразно литературно наследство. Най-популярна е неговата поезия, част от която се е пяла по определени мелодии. Нея той издава през 1875-а в книгата Песни и стихотворения на Ботьова иСтамболова (с изключение на Хайдути, Обесването на Васил Левски и сатиричните Защо не съм, Послание на Св. Търновски и Епитафии). Традиционно тази поезия се предсавя едновременно като новаторска и сътворена в народен дух. Поетът - революционер успява да обгърне твърде широко обществената действителност (Елегия, Борба, В механата, Моята молитва, Патриот, Странник, Послание...), да нарисува националноосвободителната борба (Хайдути, Пристанала, Зададе се облак тъмен, На прощаване, До моето първо либе), да изобрази историческите герои на революцията като Хаджи Димитър и Левски, да разкрие личната си съдба (Майце си, Към брата си, Делба, До моето първо либе, Борба, Моята молитва, На прощаване, В механатаи др.). Той засяга дори съвсем интимната страна на душевния свят - отношението към любимата в нейните думи либе мило хубаво ,в На прощаване, в срастните изблици на стихотворението Ней,където звучи също силният и мъжествен глас на поета. Идейното богатство на поезията на Ботев е изключително голямо. То се разкрива във всичките му произведения, но особено ярко личи в Борба и Моята молитва, До моето първо либе и Делба, Елегияи На прощаване, Хайдути и Хаджи Димитър.В тях се представят широтата и дълбочината на мисловния свят на поета, филосовското му проникване в действителността, целенасочеността на цялото му творчество. Усещането за дълбоката и неповторима жизненост на Ботевата поезия се получава и от нейната богата емоционалност. Тя извира от необикновено оргиналнатта и силна личност на твореца. Не случайно огромна част от Ботевите стихотворения са обръщения , монолози , в които поетът напълно и пряко се разкрива. Личният тон е естествен, защото Ботев носи в себе си голямо духовно богатство. Поетът вярва в бъдещето, в прогреса, в свободата. В това се състои оптимизмът на неговата поезия. Той вижда всичко през призмата на


Материала е изпратен от: Stefka Filyova
Изтегли материала