stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-10 11:39:28 [path_image] => /ufiles/2/147/153283/ikonomicheska-rolq-na-dyrjavata-kato-osnova-za-evoliuciqta-na-publichnite-finansi-1.png [article_excerpt] => Икономическа роля на държавата като основа за еволюцията на публичните финанси В основата на публичните финанси стои държавата и нейните функции. Първоначално държавата се приема само като административно тяло, чуждо на икономиката. Според _Адам Смит_ държавата е “едно необходимо зло”, без което не [meta_keywords] => икономическа,роля,държавата,като,основа,евол,цията,публичните,финанси,основата [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153283 [title] => Икономическа роля на държавата като основа за еволюцията на публичните финанси [article_page] => 1 [article_html] =>

Икономическа роля на държавата като основа за еволюцията на публичните финанси

В основата на публичните финанси стои държавата и нейните функции. Първоначално държавата се приема само като административно тяло, чуждо на икономиката. Според Адам Смит държавата е “едно необходимо зло”, без което не може. Държавата, разглеждана само като административно тяло, не може да се меси в икономиката. Той определя квота от средства, които трябва да се предоставят на държавата за изпълнението на функциите й. Тази квота е в размер на 1/10 от БВП. Адам Смит определя и три правила, които придобиват класичеси характер и действат повече от 150 г. за финансово-икономическото поведение на държавата. Те гласят:

  1. умерена стопанска дейност от страна на държавата;

  2. неутрална спрямо конкурентните условия на пазара финансова политика;

  3. уравновесен /балансиран/ държавен бюджет.

Световният икономически процес доказва, че пазарният механизъм не е в състояние да изведе икономиките, когато изпаднат в тежка икономическа криза, което налага активната намеса на държавата в икономиката чрез различни икономически стимули. Без намесата на държавата не може да се спре разрухата в икономиката.

Изразител на новите идеи в икономиката става Кейнс чрез своя труд “Обща теория на заетостта, лихвите и парите”. Кейнс преобръща трите класически правила на Смит и те звучат така:

  1. активна стопанска дейност от страна на държавата;

  2. целенасочена регулативна финансова политика от страна на държавата;

  3. дефицитен държавен бюджет.

Кейнсианските идеи водят и до съществени количествени промени в сферата на финансите. За да изпълни тези свои икономическо-социални функции, на държавата са й необходими повече средства /40 - 60% от БВП/.

Днес на практика е трудно да се изброят всички функции, които изпълняват съвременните държави. Все пак в литературата са общоприети следните, подразделени на две големи групи /имат много аспектен характер/:

  1. Дейността на държавата по поддържане и облекчаване функционирането на пазарната система:

  1. Осигуряване на правова база и обществена атмосфера, способтващи за ефективното функциониране на пазарната система. Правителствата трябва да регламентират законово “правилата на играта” в обществено-икономическия живот. Те приемат пакета от закони, на които се основават взаимоотношенията в социално-икономическия живот; трябва да поддържат полиция, която да следи за спазването на тези закони.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 2 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153283/ikonomicheska-rolq-na-dyrjavata-kato-osnova-za-evoliuciqta-na-publichnite-finansi-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153283/ikonomicheska-rolq-na-dyrjavata-kato-osnova-za-evoliuciqta-na-publichnite-finansi-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Марийка Георгиева [user_id] => 12040 )