Сряда, 20- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Икономическата мисъл в Древна Гърция


Икономическата мисъл в Древна Гърция

Аристотел

Аристотел се стреми да оправдае робството,възхвалява селското стопанство изразява своето презрение към физическия труд и заниманието със стопанската дейност.Той отдава ясно предпочитание към натуралното стопанство.За него естествено е това, което е по "природата".Природното е правилното и справедливото,докато основаното на договореност или крепящо се на закона често е вредно и противоестествено.Аристотел разглежда робството като естествено явление,което винаги ще бъде основа на производството.Делението на хора на роби и свободни той обяснява със закона за природата. Робите по природа могат да извършват само физическа работа.

Аристотел обобщава своите мисли по икономическите въпроси в Наука за домашното стопанство, която той дели на две части: икономика и хрематистика. Икономиката според него е изкуството да се придобиват и натрупват необходимите за живота средства, полезни за държавната и семейството.Хрематистиката не се ползва със симпатиите на Аристотел. Тя е изкуство да се придобиват пари заради самите пари, чрез търговия и лихварство.С нарастването на общността възниква "разменната търговия"-стока с/у стока,която е оправдана единствено като средство за задоволяване на потребностите чрез реализиране на излишъците.Аристотел разграничава потребителната от разменната стоиност.Потребителната стойност на стоката е нейната полезност.Според него качествено разнородните стоки стават съизмерими само с помоща на парите,т.е чрез цените. В Никомахова етика той изказва разбиране за еквивалентната форма на разменната стойност,но не успява да доведе до край своя анализ и да обясни какво стои в основата на еквивалентната размяна.Той защитава частната собственост,която според него съответства на естественият и основен за всеки човек стремеж към лично щастие и благоденствие.

Според Аристотел конституцията на идеалната държава трябва да осигури добродетелен живот и максимум щастие на повече граждани- средното устройство-политията.Опора трябва да бъде средния слой робовладелци,не робите.За него еднакво вредни са голямото богатство и голямата бедност.Идеалът на Аристотел обаче е стопанската дейност да се изпълнява само от роби.

Основни съчинения: Политика, Атинската полития.

Втора характерна черта на методологията на Аристотел е че той е един от първите, който проявява историзъм.


Ксенофонт

Характерно за възгледите на Ксенофонт е голямото значение,което той придава на земеделието,поставено от него високо над земята. Ксенофонт се придържа към метафизиката,статиката на света,отрича саморазвитието на битието.Той признава за най-изгоден занаят земеделието,заедно с военното изкуство.Той е идеолог на натуралното стопанство(производството е за собствено потребление,а не за обществото).Предлага да се избягва развитието на търговията,смята,че така ще се стабилизира икономиката.Изхожда от позицията на аристокрацията, защитник е на паричното обогатяване.Ксенофонт разбира парите като средство за натрупване на богатство(капитал).Проявява буржоазен инстинкт,изказва се в мащаб, в интерес на земевладелците(домашните стопанства).Той е против едрата търговия.Разглежда разделението на труда от гледна точка на полезността.Разделението увеличава полезността на благата.Но възхвалявайки земеделието,Ксенофонт има презрително отношение към физическия-земеделския труд. Той е първият,който се опитва да изведе разделението на труда с потребителната стойност на стоката,а не с


Материала е изпратен от: Марийка Василева
Изтегли материала