Сряда, 23- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Икономика на зърнено производство


Икономика на зърнено производство

Икономика на зърнопроизводство

- производството с най-висока степен на механизация и е по малко трудоемко

- получаване на стокова продукция която може да се съхранява и е експортабилна

- има кратък производствен период свързнао с по-бърза възвръщаемост

- с най-малък лаг

- по-леки условия за внедряване на технически прогрес, както и лесно създаване на сортове

Основни иконимически показатели с които

- средни добиви

- брутна продукция

- брутен доход

- себестойност

- чист доход

- норма на рентабилност

Икономика на технически култури

те са суровина за др. производства

те са едни от най-трудоемките култури

Фуражни култури

Едната група е за окачествяване на фуража

аа другата касае ефективността на това производства

за уценка на фуражите и фуражните култури по хранителното съдържание се използват получени Кръмни единици от еденица площ

втората група показатели са показатели които влияят директно върху икономическите показатели в животновъдството

Себестойност на продукцията ?

Средни добиви

когато това астава краен продук се ползват показателити от зърното.

Икономика на зеленчуково производство

Нуждаят се от голям разход на труд, голямото разнообразие н сортове позволва да се изгражда във времето верига от сортове за предлагане на продукт (ранно, средно ранни, късни )

Трайни насъждения

лозя

офошки

лавандула

рози

черница за буби

Особенности:

1. Трайните насъждения Функционират в основният процес като основни средства, след като стъпят в плододаване.

2. Голям размер на капитал за създаване

3. Бавна възръщаемост

4. След създаването трудно се правят технологични корекции

5. биологичната им особенност за стъпване в плододаване, нарастване и затихване на плододаване

показателите са същите като разстиеновъдствотоМатериала е изпратен от: Стоянка Георгиева
Изтегли материала