Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Имидж и организационна култура. Въпроси за дискусия и проверка на знанията


ИМИДЖ И ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА

ВЪПРОСИ ЗА ДИСКУСИЯ И ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА

1. В какво се изразява спецификата на взаимодействие и разли­чие между двете понятия: имидж и организационна култура?

В най – общ смисъл, чрез организационната култура се създава определен имидж. Така например, ако организацията има дълга история на развитие, имиджът й може да се свърже с консерватизма. Като пример могат да се дадат някои банки, които имат дълга история на развитие и организационната им култура е традиционна, трудно изменчива, стигаща да консерватизъм. От друга страна, имиджът на една софтуерна компания обикновено се свързва с либерално отношение между служителите и ръководителите, фриволно облекло и т.н., като този имидж е създаден от организационната култура.

Общото между двете понятие е, че както имиджа, така и организационната култура най – често търпят някакво развитие, освен това, те са показни – тоест, всички контрагенти на организацията могат да ги видят и анализират.

2. Какъв е основният принцип при разграничението на описани­те три измерения на имиджа?

Основния принцип се свързва с институционално разделение. Както е видно – става въпрос за три различни неща –за имиджа на отделния индивид, за имиджа в политиката и за организационен имидж. И в трите случая, имиджа се определя като нещо, което е наложително, което е необходимо и присъщо, но както е видно – съществува разлика между изграждането на имидж във всяка една от сферите –социум, политика и бизнес.

Следва също така да се посочи, че изграждането на имиджа е функция от самата сфера, тоест, начина на изграждане на имидж е различен и трябва да се осъществява на базата на изискванията на самата сфера, за която е необходим. С други думи, имиджът в политическата сфера се различава от имиджа в шоу – бизнеса например, а при изграждане на фирмен имидж - следва да се има предвид фактори като предмет на дейност на фирмата, история, контрагенти и пр.


Материала е изпратен от: Миланка Димитрова
Изтегли материала