Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Индекси на фондовия пазар


ИНДEКСИ НA ФОНДОВИЯ ПAЗAР.

НЕОБХОДИМОСТ, ВИДОВЕ, ТЕГЛА И ОСРЕДНЯВАНЕ. ПРЕДИМСТВА НА ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ИНДЕКСИ. НЕДОСТАТЪЦИ НА ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ИНДЕКСИ. ИНДЕКСИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФОНДОВИ ПАЗАРИ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА FT-SE 100.

  1. ИНДЕКСИ НА ФОНДОВИЯ ПАЗАР – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Индексите на Фондовия пазар могат да бъдат групирани с помощта на 2 основни признака: система за претегляне (пазарна стойност, цена и средно аритметично) и методът за осредняване (аритметично или геометрично).

Най-опростеният начин за построяване на индекс е като се използват цените на акциите без да се прилагат никакви тегла. При подобен ценови претеглен индекс измененията в цените на фирмите с високи цени е вероятно да доминират индекса, понеже техните промени ще се изразяват с най-големи абсолютни стойности.

Друга възможност при посторяването на индекс е спрямо цените на всяка акция да се приложи еднакво тегло. Това се постига като се вземе пропорционалното изменение на всяка една от цените на акциите по отношение на предварително избрана база, т.е. работи се с относителното изменение на цените, което представлява възвръщаемостта на акцията. В този случай липсва ефектът, който оказват фирмите с по-високи цени в предния случай, но за сметка на това не се отчитат различията в размерите на фирмите. Индексът дава еднакво значение на фирма с пазарна капитализация 1 млн. и да друга с капитализация 100 млн.

Претегленият индекс отдава по-голямо значение на цените на една група акции и по-малко да друга група акции. Различните методи за претегляне обикновено дават предимство на акциите на тези фирми, които имат висока пазарна капитализация. Пазарната капитализация се определя като броя на акциите, издадени от компанията, се умножат по цената на тези акции към определена дата. Използването на този метод има значителни предимства пред другите методи, защото цената на акцията е претеглена в съответствие с нейното значение в усреднения портфейл от акции, държан от инвеститорите. Това означава, че промените в индекса ще показват настъпващите промени в стойността на средния портфейл, т.е. на пазара като цяло. Възможни са и други системи за претегляне, като напр. тази на Toronto Stock Exchange 35 index, който е претеглен на база броя на акциите, вместо на пазарната капитализация.

Цените, или нарастването в цените на отделните акции, трябва да бъде усреднено, за да се получи едно единствено число -> пазарният индекс. Това може да бъде направено по един от двата начина - чрез средно аритметично или чрез средно геометрично. Средно аритметичните индекси са просто сума от цените на акциите претеглени по съответен начин, разделено на n броя на акциите, които съставят индекса. Аритметично претегленият индекс на три числа е:


Материала е изпратен от: Кольо Любомиров
Изтегли материала