Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Индекси на фондовия пазар
АП = w1x1+ w2x2 + w3x3x - числата, които трябва да се осреднят

w - теглата, чиято сума е равна на 1

Средно геометричния индекс на набор от n числа е n-ти корен на произведението на тези числа. Равнопретегленият геометричен индекс на три числа е :

II. КАЛКУЛИРАНЕ ИНДЕКСИТЕ НА ФОНДОВИТЕ ПАЗАРИ

Всички претеглени и равно претеглени индекси имат базисна дата. Това е датата, на която стойността на индекса се установява на единица 100 или 1000. За индексите на цените базисната дата не е от толкова голямо значение и те обикновено се изразяват в паричната единица на страната. Ценово-претегленият индекс в момент t се изчислява по следния начин:

ЦПИt =Всяка дата може да бъде използвана като базисна, но за индексите на фондовия пазар това обикновено е датата, на която индексът е изчислен за първи път. Някои индекси се отнасят до потока за определен период от време, като индексите на БВП, а други индекси описват състоянието към даден момент, като например цените на акциите на фондовия пазар. При индексите на фондовия пазар базисната дата е даден момент във времето, докато при БВП това е период от време, обикновено година.

Претегленият индекс към момент t с базисна дата 0 може да бъде изразен и чрез измененията в цените, т.е. чрез възвращаемостта на активите, а теглата са означени с W

= където Ri=Pit/Pio и
Материала е изпратен от: Кольо Любомиров
Изтегли материала