Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Индустриален маркетинг-внедряване на нов продукт


ИНДУСТРИАЛЕН МАРКЕТИНГ – ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВ ПРОДУКТ


Едно от най-големите предизвикателства за действащите предприятия в България е това да успеят да създадат и поддържат жизнеспособна дейност в условията на глобализирана конкуренция и рязко променящите се пазар и околна среда. Това с още по-голяма сила важи за тези от тях, които се занимават с производство на продукция, тъй като условията за стопанска дейност и икономическата конюнктура в България имат своя специфика, свързана с ограничените покупателни възможности на населението, свързани са с повишени рискови фактори и сравнително по – дълъг оборот на капиталните средства.

Ето защо, разработката и внедряването на нов продукт в производствените и индустриални предприятия е гаранция за успех при правилно проведена маркетингова стратегия и предварително проучен пазар.

При разработката на нов продукт, трябва да се изхожда от особеностите на индустриалния маркетинг. Това е комплект от дейности, насочени към установяването и ускоряването на размените, включващи индустриални продукти и клиенти на съответните пазари. Спецификата при маркетинга на този вид дейност се определя от факат, че индустриалният продукт обикновено се купува, за да се използва директно или индиректно в производството на други продукти /понякога услуги/.

Темата на настоящата работа определя основната й теза и се свързва с проведеният маркетингов анализ в етапа на разработване на нов продукт в индустриално предприятие.

Обект на анализа е българското предприятие “ЛАКПРОМ” АД – гр. София – водещ производител на бои, лакове и хидроустойчиви покрития за Северозападна България. Като предмет на анализа се определя стоковия асортимент на предприятието и разработката и предлагането на нов продукт.


Материала е изпратен от: Миланка Димитрова
Изтегли материала