Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Иновационен мениджмънт


1.1. Основни (базови, радикални) иновации и вторични (еволюционни) иновации – същност.

В зависимост от силата, от значимостта иновациите биват:

* Базови (основни)–са тези, които обновяват изцяло продукта, технологията или процеса. Те създават нов икономически потенциал за съществено повишаване ефективността на производството и разкриват нови възможности и насоки за дейност. Тези иновации са свързани с големи по размер инвестиции, голям риск и неопределеност, но когато успеят и резултата (ефекта ) е много голям. Обикновено основните иновации се базират на открития и изобретения, следователно не се срещат много често. Веднъж внедрено базовото нововъведение става основа за много второстепенни иновации.

* Второстепенни иновации (усъвършенствания, подобрения) –те са насочени към повишаване качеството на съществуващите стоки, технологии и процеси, създадени от основните иновации. Те са най–масовите иновации, тъй като капиталовите вложения са по–ниски, риска и неопределеността по–малки, но и резултатите ще са по–малки.


1.2. Жизнен цикъл на иновацията. – т.4.4.-учебника

Жизнения цикъл на иновацията е основна нейна динамична х-ка. Той обхваща интервалът от време от нейното възникване до нейния разцвет и кризис. Още в началния етап на създаване на иновациите ръководството на отганизацията трябва да се съобразява с кривата на жизнения цикъл на иновацията, като отчита периодите на подем и спад, които са обусловени от въздействието на конкуренцията на пазара.

Жизнените цикли на иновациите се различават в зависимост от вида на иновациите, но тези различия се отнасят главно до общата продължителност на цикъла, продължителността на отделните етапи, особеностите в развитието на самия цикъл и различния бр. етапи. Във вс иновация обаче, може да се определи основен жизнен цикъл с ясно отделени етапи.


1.3. Виншни и вътрешни източници за генериране на иновационни идеи.

Източниците за генериране на иновационни идеи:

* Външни; * Вътрешни източници;

В зависимост от размера на фирмата те влияят по различен начин. Към външните източници са:


Материала е изпратен от: Стоян Захариев
Изтегли материала