Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Интегрален подход към теорията и практиката на корпоративните финанси


Интегрален подход към теорията и практиката на корпоративните финанси

1.Позициониране на финансовия мениджмънт в организационно-управленската структура.

Понятоето „стратегия” се произлиза от старогръцката дума “strategeo”. Работната дефиниция за „стратегия” със сигурност ще се акцентира върху системната природа на понятието: стратегията е „конструирана” от мисленето, решенията и поведението на висши ръководни инстанции в една корпорация, ориентирани към осигуряване на оцеляването и успеха на предприятието чрез реализация на дефинираните от тях цели.

В резултат на времевото обособяване на развитието на стратегическите концепции се разграничават следните фази/етапи:

  1. оперативно планиране;

  2. дългосрочно планиране;

  3. стратегическо планиране;

  4. стратегически мениждъмнт.

Всеки бизнес стартира, след фирмения мениджмънт успее да намери онговора на няколко важни въпроса:

  • Какви трябва да бъдат оптималният състав и структура на фирмение астиви, с чиято помощ могат да с постигнат дефинираните от мениджмънта цели – стратегически, оперативни, тактически и т.н.;

  • Как да се осигурят необходимите ресурси за производството и управлението;

  • Колко ресурси са ни необходими през следващия планов период;

  • Върху какви принципи ще се базира финансовото управление и какъв ще бъде неговия „принос” за оцеляването и просперитета на нашата фирма;

  • Какви рискове съпътсват организацията и управлението на финансовата дейност и какъв инструментариум за третиране (управление) на тези рискове мениджмънтът на корпорацията притежава;

  • Как качеството на финансовия мениджмънт ще се отрази върху корпоративната идентичност и имижда на фирмата и много други.

Финансовият менидмънт представлява една силно интегрирана в ялостната система за организиране и управление на фирмата част. В зависимост от правната регламентация на бизнеса организационната структура на системата за финансово управление може да приема различни измерения. Винаги обаче тя зависи от формулираната стратегия на топ-менидмънта, т.е. винаги се съблюдава старата и известна миниджърска аксиома, че „Структурата следва стратегията”.

В една голяма корпорация финансвото управление е обособена спеиализирана дейност, която се ръководи от виципрезидента, оглавяващ финасовия сектор. Негови подчинени са ръководителите на две служби – финансовият директор и шефът на контролинговия блок. В компетенциите на първата служба влизат управлението на продажбите на кредит, управлението на инвестициите, финансовият анализ и планирането, капиталовото бюджетиране във фирмата, управлението на риковете и др. Контролинг-офисът, играещ ролята на „навигатор” и иноватор на финансовия мениджмънт и на цялото фирмено управление въобще, е отговорен за производственото счетоводство, финансовото счетоводство, управлението на данъчните плащания, организацията на вътрешните ревизии, информационното осигуряване на финансовата дейност и т.н.


Материала е изпратен от: Митко Димов
Изтегли материала