Петък, 28- ми Февруари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Психология

Интегриран урок по информационни технологии и математика 11 и 12 КЛАСМАТЕМАТИКА


ГРАФИКИ НА ОСНОВНИТЕ ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ

Интегриран урок по информационни технологии и МАТЕМАТИКА 11 и 12 КЛАС


Цели и очаквани резултати:

По математика:

Да знае графиките на тригонометричните функции, да ги свързва със свойствата им и да може да ги прилага.

Да умее да построява графики на тригонометричните функции чрез основни трансформации.


По информационни технологии:

Да разбира връзката между данните и тяхната графична интерпретация.

Да се затвърди умението за създаване и промяна на данни в готов модел на електронна таблица.


Вътрешнопредметни връзки: физика; математика, уроците за тригонометрични функции 9. клас.


Дидактически средства: компютри; таблица с данни; учебник по математика за 11 и 12 клас (урок Графики на основните тригонометрични функции);


Предварителна подготовка: учителят задава домашна работа на 4 групи. Учениците да подготвят със средствата на информационните технологии изменението на тригонометричните функции sinx , cosx, tgx, cotgx.


Ход на урока:

  1. Поставяне на целите на урока от страна на учителя, съобщаване на темата и мотивиране на учениците за работа;

  2. Актуализиране на знанията по математика и информационни технологии

По математика:

Учениците по групи представят изменението на тригогонометричните функции в интервала 0 до 360.пред класа с помощта на различни готови форми за изчертаване, като избират подходяща програма (отговарят на въпроса: Каква е периодичността на основните тригонометрични функции?). Първа група: представят слайд с окръжност на острия ъгъл от 0 до 180 и отсечка АН (изразяваща изменението на тригонометричната функция y = sinx . на точка Н в слайда се задава движение и промяна на цвета, като анимационен ефект с Motion Path oт Animation Effects).

По информационни технологии:

Как се създават диаграми в електронни таблици?

Как се редактира структурата на електронни таблици.

Как се създават формули и се описват зависимости между числовите данни в ЕТ?

Как се въвеждат и използват вградените функции?

  1. Построяване на графиката на функцията y = sinx.

За целта се използва следната електронна таблица, която учениците трябва да построят сами, като учителят дава указания редове и колони. За избор на тип диаграма използват тип Line.


Материала е изпратен от: Милко Христов Иванов
Изтегли материала