Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Интерпретация и използване на финансово-счетоводните отчети


Интерпретация и използване на финансово-счетоводните отчети. Рентабилност и ликвидност – основни финансови принципи в управлението на фирмата. Показатели за оценка на финансовото състояние – видове, начин на изчисляване и същност.


Рентабилност R – степен на доходност на възвръщаемост на инвестирания капитал.

1. Брутна (стопанска) рентабилност - BR

между 7% - 18%

Собствен и привлечен капитал


2. Нетна (финансова) рентабилност - NR


3. Рентабилност на производствения капитал Rпр.к-л


4. Дивидентна рентабилност - DR


5. Рентабилност от продажбите – Rпрод.


Долната граница на рентабилност започва в момента, в който паричните постъпления от реализираните стоки и услуги покрият производствените разходи.

Рентабилността иска всичко да се вложи.

Ликвидност L:

Свойство на имуществения състав на фирмата – ликвидируемост. Възможност определени части от имуществото на фирмата да бъдат превърната в пари.

Свойство на фирмата – платежоспособност. Състояние на фирмата да изплаща своите дългове при настъпване на техния падеж (на срока на изплащане).

Ликвидността иска да остане запас.

Р

Безсрочни задължения

ентабилността означава увеличение на печалбата, но това не означава, че парите ни се увеличават.Разполагаеми средства с ликвидност първа степен – парични средства, банкови депозити, ЦК и т.н.Краткосрочно реализуеми активи с ликвидност втора степен – дебитни вземания

Краткосрочни задълженияЕвентуално ликвидни активи трета степен - запаси


Дългосрочни задълженияДългосрочно реализуеми активи – съдебни и спорни вземания, ипотечни гаранции и др.“Само тогава има ликвидност”

Ликвидни финансови съотношения


Материала е изпратен от: Стелиян Георгиев
Изтегли материала