Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Интерпретация и използване на финансово-счетоводните отчети


 Съотношение на изплащане на дивидентите (коефициент на изплащане)

 Съотношение “дивидентно покритие”

 Съотношение “доход от дивидента”

 Съотношение “пазарна – балансова стойност”

 Възвръщаемост на общите активи

 Възвръщаемост на капитала на акционерите


Печалба на една акция (EPS)


 Разводнени приходи на една акция


Съотношение “цена – печалба” (PER)


Този показател показва колко пъти пазарната цена на акциите превишава годишната им печалба.

Висока стойност на PER има когато съотношението PER>20:1

Ниска стойност на PER има когато съотношението PER<10:1

Ниска стойност се наблюдава при следните случаи:

  1. При акциите на стабилни компании, които са подценени поради възникването на временни финансови затруднения.

  2. При акции на компании, които се намират пред прага на фалита.


Съотношение на изплащане на дивидентите (коефициент на изплащане)

Огледални


 Съотношение “дивидентно покритие”


И двете съотношения установяват връзката между печалбата на фирмата и изплатените от нея дивиденти. Високата стойност на дивидентното покритие (2,5 пъти) означава, че дивидента е добре защитен защото всеки очакван обрат на печалбата ще го остави с все още добро покритие. Високото покритие (нисък коефициент на изплащане) освен това е показател за политика за силно задържане на доходи, което говори, че компанията се стреми към висок растеж.Материала е изпратен от: Стелиян Георгиев
Изтегли материала