stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-22 06:03:18 [path_image] => /ufiles/2/148/154103/investicii-vyv-finansovi-aktivi-1-1.png [article_excerpt] => ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ФИНАНСОВИ АКТИВИ 1. Същност и видове инвестиции Инвестиция - капиталово вложение, което се прави с цел да се получават положителни ефекти за период, по-дълъг от една година. Инвестициите в съвременното търговско дружество изискват вземането на два типа решения, които са взаимно свърза [meta_keywords] => инвестиции,във,финансови,активи,същност,видове,инвестиции,инвестиция,капиталово,вложение [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 154103 [title] => Инвестиции във финансови активи [article_page] => 17 [article_html] =>

При емисия по права офертната цена обикновено е много по- ниска от пазарната. По този начин се дава възможност на старите акционери да придобият за по- малко паричен капитал акции с по- висока пазарна стойност, като фактически получат част от неразпределената печалба на дружеството. Определя срок за упражняване на правата. Ако в рамките на този срок не се упражнят правата, те се продават чрез явен аукцион на фондовата борса. Самите "права" получават пазарна цена, която зависи от разликата между пазарната цена на акциите и офертната цена по емисията. Фондовата борса служебно превежда паричните суми от продажбата на "правата" на старите акционери. По този начин се запазват интересите на тези акционери, които нямат финансова възможност или не желаят да направят допълнителна инвестиция в акционерното дружество.

Цената на едно право е равна на разликата между пазарната цена на акциите и офертната цена по емисията, разделена на броя на правата, срещу които се придобива една нова акция плюс 1.

Например:

- пазарната цена на акциите е 130 лв.

- офертната цена по емисията е 100 лв.

- срещу 2 "права" може да се закупи една нова акция.

Цената на едно "право" = = 10 лв.

В тази глава се запознахме с моделите за формиране на цените на основните финансови инструменти. Убедихме се, че цената представлява сума на настоящите стойности на паричните потоци, които ще се получават до края на икономическия живот на финансовия инструмент. За да се определи цената, трябва:

1. да се прогнозират паричните потоци, които ще се получават;

2. да се разположат тези парични потоци във времето;

3. да се оцени риска, за да се определи нормата на възвръщаемост, която следва да се изисква от инвеститорите при закупуване на финансовия инструмент / тя ще се използва като норма на дисконтиране за изчисляването на настоящите стойности/.


1 чл..112, ал.(1) и (2)


[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 17 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154103/investicii-vyv-finansovi-aktivi-1-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154103/investicii-vyv-finansovi-aktivi-1-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Милана Христова [user_id] => 19047 )