Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Инвестиционен проект


ЗАДАНИЕ


Определете следва ли да се реализира инвестиционен проект при следните данни:

1. първоначални инвестиции 8000 лв.

2. годишен разходен паричен поток 5000лв.

3. годишен приходен паричен поток 9000лв.

4. инвестиционен период 3 год.

5. годишна норма на дискотиране 20% ;

Използвайте метода на нетната настояща стойност и метода на вътрешната норма на дохода. Отговорете на:

1. при какви стойности на годишната норма на диско-тиране фирмата следва да реализира проекта?

2. как ще повлияе покачването на темпа на инфлация върху решението за реализация на проекта?

Направете съответната обосновка на изчисленията и резултатите от тях.Материала е изпратен от: Матей Йорданов
Изтегли материала