Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Инвестиционен проект
Преди да преминем към решението на заданието ще изясним някои теоретични въпроси, свързани с това решение, като например:

1. какъв метод сме използвали;

2. какво е неговото значение от гледна точка практиката;

3. защо именно него ползваме;

4. в какво и колко да инвестираме и др.

Посоченият ни инвестиционен проект е за три години, т.е. за дълъг период от време, през който паричният поток се появява многократно /3 пъти/. Ето защо е необходимо да използваме два основни метода на капиталовото бюджетиране.

Тези методи са:

1. методът на нетната настояща стойност;

2. методът на вътрешната норма на дохода.

Използваме горепосочените методи, защото нашето решение е решение за инвестиране в дълготрайни активи, а тези методи отчитат промените на стойността на парите във времето на риска, като установяват приходите и разходите по дадения проект и така определят неговата ефективност и дават отговор на въпроса дали този проект следва да се включи като печеливш в плана на съответната фирма.

Методът на настоящата стойност ни дава пазарната цена на дадени активи, т.е. на практика с него се осъществява привеждане на бъдещи левове в сегашни. При използването му настоящата стойност се отбива, приспада от бъдещите парични потоци посредством дискотирането им е нормата на възвращаемост, която предлага алтернативните варианти. С други думи, настоящата стойност на даден актив показва какво той струва в дадения момент. За да бъде определен обаче един инвестиционен проект като приемлив, е необходимо да се намери разликата между очакваните постъпления и направените разходи, т.е. да се намери нетната настояща стойност. Тя е от съществено значение, защото от нейния показател – дали той е положителен или отрицателен – можем да кажем, че проектът е осъществим или не. Правилото е следното:


Материала е изпратен от: Матей Йорданов
Изтегли материала