Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Изпитване материали на опън

  1. Т е о р и т и ч н а о б о с н о в к а


В зависимост от натоварването с външни сили и предизвиканите от тях напрежения в изпитваните метали се различават три вида механични изпитвания – статични, динамични и изпитване на променливо натоварване. Посредством тези изпитвания се определят най – важните характеристики за конструкционните материали ( якост, твърдост, еластичност, пластичност, износоустойчивост и др.).

При статичните се изпитва способността на материала да се съпротивлява срещу действието на равномерен бавно и плавно изменящ се по величина товар. Тук спадат изпитвания, които предизвикват в образеца напрежение на опън, натиск, усукване, срязване или комбиниране на съпротивленията.

При динамичните натоварването е ударно и с голяма скорост, рязка промяна от нула до максимум и обратно. Тези изпитвания се прилагат при изделия подложени на резки натоварвания. Тук се определя характеристиката ударна жилавост.

При изпитване на променливо натоварване се определя издръжливостта на материала при променливи натоварвания. Определя се характеристика наречена граница на умора.

Това са максимално нормални напрежения, при които пробата може да издържи произволен брой цикли на изменение на натоварването без да се разруши.

При изпитването на опън пробното тяло се деформира под действието на две равни и противоположни по направление външни сили, приложени по неговата ос. Изпитването показва, каква съпротивителна способност има металът спрямо стремяща се да го деформира и разруши външна сила.

Пробните тела имат стандартни размери с начална изчислителна дължина (l0)а за плоски проби дебелината е 0,5 тт
сечение на цилиндрично тяло (епруветка)


Материала е изпратен от: ДИМКА
Изтегли материала