Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Изпитване материали на опънПробните тела се поставят на специални машини, посредством които може плавно да се натоварват пробните тела и се измерва опъновата сила (Р). Във всеки момент от провеждането на опита може да се определи условното, номинално напрежение ().


N/m2 = 1Pa

mm абсолютно удължение


Ако нанесем по ординатната ос на една координатна система напреженията, а по абцисата относителните удължения ще получим основната диаграма на опън (фиг.1). Тази диаграма още се нарича напрежение – удължение.

абсолютно удължение на епруветката


фиг. 1


Областта ОЕ се нарича област на еластичността. В нея материалът се подчинява на закона на Хук иМатериала е изпратен от: ДИМКА
Изтегли материала