Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Изпитване материали на опън


Областта ES1 се нарича област на провлачване, а участъкът S1S2 от диаграмата – площадка на провлачване. Тук настъпва съществено изменение на дължината на епруветката без видимо увеличаване на натоварването.

Областта S2B се нарича област на уякчаване . В нея удължението на епруветката е съпроводено с нарастване на натоварването, но това натоварване е несравнимо по – бавно (стотина пъти), отколкото в еластичната област. В стадия на уякчаване на пробното тяло се очертава мястото на бъдещото скъсване и започва да се образува така наречената шийка – локално изтъняване на епруветката. Колкото повече се опъва епруветката, толкова по – бързо се очертава шийката. Като се сравняват относителното намаление на лицето на сечението и относителното нарастване на напрежението, силата достига максимума си в точка B . По – нататък епруветката се удължава, като силата намалява, макар че средното напрежение в напречното сечение на шийката расте. Удължението на пробното тяло в случая има локален характер и затова участъкът BR от кривата се нарича област на локалното провлачване. Точката R отговаря на разрушаването на пробното тяло. В много материали разрушаването настъпва без видимо образуване на шийка.


% - процентно относително удължение на епруветката в момента на скъсване


% - намаление на сечението (контракция на материала)


и дават представа за пластичността на материала. Колкото са по – големи тези величини, толкова е по – пластичен материала. За обикновените меки стомани имаме от 370 до 450 МРа, при които късите епруветки се бележат - разтегливостта е от 20% до 30%, а е от 16% до 25%. Контракцията е от 15% до 60%.


Материала е изпратен от: ДИМКА
Изтегли материала