Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Изпитване материали на опън


2. М е т о д и к а з а п р о в е ж д а н е н а о п и т а

Изпитването на материалите на статичен опън се извършва съгласно БДС 1086-78. За да се извърши опита се използват цилиндрични или плоски тела.

Опита се извършва на специална машина за изпитване на опън, която се състои от следните основни части:

 • основа или корпус на машината;

 • носещи колони;

 • корпус на подвижната челюст;

 • корпус на неподвижната челюст;

 • линийка за отчитане на абсолютното удължение на образеца;

 • колело за регулиране на предавките;

 • барабан с индикаторна хартия;

 • измервателен часовник с три скали;

 • шпиндел (винт);

 • ръкохватка за ръчно предвижване на подвижната челюст;

 • включващ лост за определяне на скоростта на предвижване на подвижната челюст;

 • тежести на машината;


Изпитването на материалите на опън се извършва в следната последователност:


 • измерване на началните геометрични размери на епруветката: d0 – диаметър на работна дължина, l0 – начална работна дължина;

 • захващане на епруветката в работните челюсти на машината;

 • пуска се електродвигателя на машината с определена скорост на натоварване и под действието на създадената сила на опън (Р) пробното тяло се удължава от началната дължина (l0) до крайната дължина (lr.), при което напречното сечение намалява от ( f0) до ( fr) ;

 • след скъсване на пробното тяло двете части се освобождават от машината и плътно се долепят в мястото на разрушаване, така че геометричните им оси да бъдат в една права линия, за да може да се измери крайната дължина (lr);Материала е изпратен от: ДИМКА
Изтегли материала