Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Източници на финансиране. Финансиране на фирмата


Източници на финансиране

Същност на финансите на фирмата – финансите на фирмата са едно от важните звена на финансовата система. Както финансите въобще, така и финансите на фирмата се свързват с парите и обикновено се отъждествяват с паричните потоци, които произтичат от дейността и обслужват дейността на фирмата. Финансите на фирмата са парични средства, които изразяват движението, съпоставянето и ефективното балансиране на паричните потоци – постъпленията и плащанията на предприятието.

Финансиране – понякога вместо финанси на фирмата се говори за финансиране на фирмата. Финансирането се приема като осигуряване на финансови средства за: финансиране на фирмата (осигуряването и набавянето на капитал, както и неговото структуриране) и за инвестиции (влагане и използване на осигурените капитали в различни материални или финансови активи).

Познати са следните източници на финансиране:

Според това дали средствата са резултат от собствената дейност или идват от вън биват:

  • Вътрешни – към тях се включват:

  • Неразпределена печалба;

  • Амортизационни отчисления – основен източник на финансиране и разширяване на фирмата за увеличаване стойността на нейните активи.

  • Външни – това са капиталите, които могат да се намерят на финансовите пазари. Тук се включват:

  • Банкови заеми;

  • Емисия на ценни книжа;

  • Лизингови споразумения.

Финансирането за сметка предимно на вътрешните източници има значителни предимства пред външното финансиране. Разширяването на една фирма за сметка на вътрешни източници е в истинския смисъл растеж на тази фирма и е доказателство за нарастване на вложения капитал.


Материала е изпратен от: Валентина Димитрова
Изтегли материала