Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Източници на финансови средства (капитали) за фирмата. Традиционни източници на финансови средства


Източници на финансови средства (капитали) за фирмата. Традиционни източници на финансови средства (собствени средства, кредит и устойчиви пасиви). Съвременни източници на финансови средства (лизинг и факторинг). Структура и цена на капитала на фирмата.

Т.27. Финансиране на дейността на предприятието (фирмата) - съдържание и значение.


Финансирането на предприятието означава осигуряването и набавянето на к-ли,също така и тяхното структуриране, което намира отражение в пасива на баланса. Във връзка с осигуряването на к-ла фирмата влиза в конкретни парични и икон.отношения с източниците с които се осигурява к-ла. Финансирането се свързва с постъпления на пари във ф-мата.

Осигуреният к-л и източниците на постъпления на к-ла са представени под формата на пасив в счет.баланс.

Важен източник на финансови средства или к-ли за предприятията е кредитът. Той бива 3 основни форми-търговски,банков и облигационен. Облигационен е кредитът,който се оформя чрез издаването на облигации,които кредитополучателят предоставя на кредиторите си в равностойност на получените от тях средства под формата на кредит при предварително оговорени условия.

Източниците за осигуряване на к-л в предприятията се делят на вътрешни и външни:

Вътрешните източници съществуват в предприятието и са:

- осн.вътрешен източник и решаващ за развитието на ф-мата е печалбата и то тази която остава след плащане на данъци и извършване на отчисления

- амортизация,отчисления на ф-мата

- непотребни ДМА,които ги предаваме или не ни трябват

Външните източници съществуват извън ф-мата и са:

- набавяне на к-л от външни съдружници

- нов съдружник

- заеми на ф-мата

- задължения на ф-мата –по принцип са краткосрочни

Извън баланса има 2 основни източника

1.лизинг. той представлява предоставяне на ДА като машини, съоръжения за ползване през опр.период от време с/у предварително оговорено възнаграждение. Лизингът бива 2 осн.форми:

-оперативен или анолируем лизинг,при който производителя наема ДА,а собственикът им се грижи за поддържането на „работоспособността им”

-финансов или капиталов лизинг,наричан още неанулируем лизинг,при който нейните ДА след изтичане срокът на лизинговия договор остават в собственост на лизингополучателя. Ако при финасовия лизинг участва и кредитор като трета страна се нарича лостов лизинг.

Условията за лизинга са 2 основни

1. връщане на наетите ДА от лизингополучателя на лизингователя след изтичане на лизинговия срок,което е характерно за оперативния лизинг.

2. предоставяне на лизингуваните ДА в собственост на лизингополучателя след изтичане на лизинговия срок,което е характерно за финансовия лизинг.

Практикува се и т.нар. продажба с обратен лизинг,обикновенно от фирми,които се нуждаят от средства за осъщестяване на своите операции т.е. фирмата продава даден актив и автоматично го наема и ползва на лизингова основа.Материала е изпратен от: Sherif Sherifov Gyundzhiev
Изтегли материала