Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Извънбюджетни фондове и средства


ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СРЕДСТВА

Извънбюджетните фондови средства са суми със специално предназначение , които не се разпределят чрез ДБ . Те имат самостоятелни източници и се изразходват за точно определени потребности. В закона на ДБ ежегодно само се изброяват кои извънбюджетни фондове и средства ще действат през съответния бюджетен период без да уточняват техните приходи и разходи. Всеки извънбюджетен фонд или сметка се регламентира в отделен закон. По важни фондове са :
Фонд безработица – той е към министерството на труда и социалната политика. Приходите му постъпват от месечните осигурителни вноски от работници и работодатели, дарения, глоби , такси за извънредни разрешителни за работа .

Средствата по фонда са предназначени за финансова помощ на безработните - за квалификацията им , за изследване на пазара на труда, за разработването на програма за заетост , за международни правителствени ……. Спогодби за вноса или износа на работни

Национален компенсационен жилищен фонд – той се използва за подпомагане за купуването на жилища от граждани с доказани жилищни нужди и притежаващи жилищно спестовно блогове открити до 31.12.1990г и предстояли до тогава 5 или повече години.

Държавен фонд земеделие е към министерството на земеделието и храните . За неговите цели се създава и подържа регистър на земеделски….

Фондът предоставя субсидии и целеви кредити , дава гаранции и поема поръчителство пред финансови институции и други. Приходите във фонда се набират от субсидии от ДБ , от наеми , от продажба на държавни земеделски земи, от международни програми и др.
Съществува и национален и общински фонд за опазване на околната среда, чиито средства по тях се използват само за финансиране на дейности по опазването на околната среда.

Фондовете ,безопастност и съхраняване на радио активни отпадъци и фонд обезвреждане и извеждане от експлоатация на ядрени съоражения.Набраните средства по тези фондове се използват конкретно за целите, за които са създадени. Съществуват и фондове рехабилитация и социална интеграция, национален дарителски фонд. Фонд за 13 века България и др. Създаването и формирането на извън бюджетни фондове и средства е в нарушение на принципа за единство на бюджета ,но за дейностите, за които са създадени е по целесъобразно техните средства да са отделни. Набраният ресурс не може да се използва за други дейности. Освен това набирането на средствата може да се осъществява и чрез стимулиране на благотворителност,дарителство и др. В закона за държавния Б за съответната година само се отбелязва фондовете и сметките, които ще съществуват за съответната година без да се намесва в тяхната организация.


Материала е изпратен от: Ивет Цветанова
Изтегли материала