Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Кабинетно проучване на тема-Туристическо посещение на българи в чужбина


'Маркетингови изследвания'

Кабинетно проучване на тема: Туристически посещения на българи в чужбина

Увод

Новите предизвикателства пред управлението на маркетинговите стратегии на туристическите предприятия са породени от измененията в бизнес средата на туристическите единици, като тези изменения се свеждат до нови съдържателни акценти в процеса на социализиране на живота, труда и свободното време, на което маркетингът отговаря с нови организационни и методически решения, като дефинира по различен начин микса или стратегията на фирмата.

Характерното за формирането на стратегиите на туристическите предприятия е следното:

На първо място, в поведението на потребителите при покупката се наблюдава съществено изместване на потребностите и търсенето

Например, под влияние на социалните и демографските изменения се променя и структурата на потребностите и търсенето на купувачите. В развитите страни, например, водеща за възрастното поколение в потребителското поведение е вълната на свободното време – наред с продуктите за стандартно потребление расте делът на продуктите за грижа за тялото, развлечения, пътуване и др. В страните с не добре структурирана икономика пък, при покупките расте делът на продуктите от "първа необходимост". По този начин, отчитайки тези явления се формира и стратегията на съответната туристическа фирма.

Ето защо, всяко изследване, свързано със статистика на посещенията на туристи е важно за туристическите предприятия.

Настоящата разработка ще акцентира върху посещенията на български туристи извън страната като начин за ориентиране на маркетинговата стратегия на българските туристически предприятия.


Материала е изпратен от: Кольо Тодоров
Изтегли материала