stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-24 02:08:17 [path_image] => /ufiles/2/147/153341/kapitalyt-na-predpiqtieto-kato-obekt-na-schet-otchitane-schetovodni-koncepcii-syshtnost-i-priznavane-na-aktivi-pasivi-sobstven-kapital-2.png [article_excerpt] => _. Капиталът на предпиятието като обект на счет. отчитане. Счетоводни концепции – същност и признаване на активи, пасиви, собствен капитал. Класификационни критерии. Класификации._ Виж фигура 1, 2, 2а 1. Капитал: В условията на пазарна икономика, предмет е частната собственост или капитала на отделн [meta_keywords] => капиталът,предпиятието,като,обект,счет,отчитане,счетоводни,концепции,същност,признаване [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153341 [title] => Капиталът на предпиятието като обект на счет. отчитане. Счетоводни концепции същност и признаване на активи, пасиви, собствен капитал [article_page] => 1 [article_html] =>

. Капиталът на предпиятието като обект на счет. отчитане. Счетоводни концепции – същност и признаване на активи, пасиви, собствен капитал. Класификационни критерии. Класификации.


Виж фигура 1, 2, 2а


1. Капитал:

В условията на пазарна икономика, предмет е частната собственост или капитала на отделното предприятие. Той е абстрактен израз на имуществото на собствениците, което те отчуждават за капитал за новооткритото предприятие.

Капиталът има полезност, стойност, физически състав, мярка (може да се измери, обобщи), цена.

Капиталът на отделното предприятие става предмет на счетоводно отразяване и опознаване:

Извод: К-лът става предмет на счет от специфична гледна точка и се създава счет инфо за неговото състояние периодично и за промените в него резултат от протичащите дейности.

Забележка: формирането на капитала и дейностите имат една първична цел – създаването на блага, продукция, услуги и др., които са необходими преди всичко за живота на обществото и конкретно за постигане целите на отделното предприятие.

Разглежда се двуаспектно според функционалната, организационната (пасивната) му същност. Това се постига с помощта на паричен измерител, чрез балансовата система от финансово-икономически показатели, за финансовото състояние, ефективността и промените във финансовото състояние.

Капиталът на новоучреденото предприятие има източници и разпределение. Той се определя от размера на ресурсите, има физически състав. Според неговото двустранно проявление - пасивно и активно.

Както ресурсите, така и дейностите са свързани с една обща цел: дейностите предизвикват промени в ресурсите, т.е. дейностите пораждат разходи и приходи, носещи инфо за капитала.


Имуществен състав: от финансови показатели за капитала в даден момент са:

Забележка: “Пасив” в ОТ се използва в широк смисъл, за да назове пасивното проявление на капитала според връзката на предприятието с източниците му - собствени и привлечени. “Пасив” в тесния смисъл, означава задължение към източник, от когото е придобит ресурс, влизащ в състава на предприятието. Щом е източник на капитал, той е източник на ресурс.

2. Структура на собствения капитал

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 4 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153341/kapitalyt-na-predpiqtieto-kato-obekt-na-schet-otchitane-schetovodni-koncepcii-syshtnost-i-priznavane-na-aktivi-pasivi-sobstven-kapital-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153341/kapitalyt-na-predpiqtieto-kato-obekt-na-schet-otchitane-schetovodni-koncepcii-syshtnost-i-priznavane-na-aktivi-pasivi-sobstven-kapital-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Михаил Николов [user_id] => 203 )