Неделя, 27- ми Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Право

Казус по право на ЕС
Осъществяване на защита въз основа на общностното право е възможно. Наложената от КЗП глоба за нарушение на чл.51 от ЗЗП може да бъде атакувана по чл. 34 от ДФЕС (предишен чл.28 от ДЕО), които глас – Количествените ограничения върху вноса и всички мерки, имащи равностоен ефект се забраняват между държавите-членки”.

В решението по делото Dassonville Съдът на Европейския съюз дава следното тълкуване на значението и обхвата на мерките с равностоен ефект:

Всяка правна уредба в областта на търговията, приета от държавите-членки, която е в състояние пряко или непряко, реално или потенциално да възпрепятства търговията в рамките на ЕС, трябва да се счита за мярка с равностоен на количествени ограничения ефект.“ Основанията на общностното право чрез, които мога да атакувам актовете

издадени от КЗП са , че с тези мярка се възпрепятства търговията в рамките на ЕС.

Визираната от КЗП норма чл.51 от ЗЗП произтича от чл. 14 на „Директива 97/7/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние”, които гласи че, „ държавите-членки могат да приемат или запазят в сила по-строги разпоредби, в съответствие с Договора, в областта, уредена с настоящата директива, за да осигурят по-високо ниво на защита на потребителите. Тези разпоредби включват, ако е необходимо за защитата на обществения интерес забрана за продажбата на тяхна територия чрез договори за продажба от разстояние на някои стоки и услуги, и по специално лекарства, при спазване на договора.” Според чл. 4(3) от КРБ – „Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз” и чл. 5(4) от КРБ-  Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат”. Тези конституционни норми ясно показват , че България ,като част от ЕС е задължена да изпълнява зададените в директиватата норми, за да се осигури нормалното функциониране на вътрешния пазар и да защити правата на европейските и българските граждани. Има противоречие между българския прочит и действителното съдържание на нормата, защото българския законодател забранява продажбите на хранителни добавки чрез договор от разстояние и по този начин нарушава функционирането на вътрешния пазар от една страна, а от друга това е в противоречие с договора. Според Директива 97/7/ЕО по-строги разпореди са възможни само за да се осигури по- висока защита на потребителите, но при изричното спазване на договора.


Материала е изпратен от: Любомир Николаев
Изтегли материала