Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Класация на алтернативни инвестиционни проекти


Оптималното разпределение на проектите за две години и съставянето на оптимален портфейл протича в следните етапи:

­Най-напред се изчислява загубата на NPV, предизвикана от това, че проектът е отложен с една година. Например, ако NPV в първата година е 5,62 млн. лв., а дисконтовият множител при r=10% е 0,9091, то NPV в нулевата година е 5,11 млн. лв., загубата на NPV в резултат на отсрочване на проекта е 0,51 млн. лв. (5,62 ­ 5,11).

­При положение, че стойността на отложената за една година инвестиция възлиза на 10 млн. лв., то индексът на възможните загуби от отлагането на проекта за 1 година е 0,0510, или (0,51:10).100=5,10%.

­Изчисленията, посочени по-горе се правят поотделно за всеки проект. Проектите с максимално значение на индекса на рентабилността на инвестициите се осъществяват през първата година, а проектите с минимален индекс се отлагат за следващата година. По такъв начин се оптимизира инвестиционният портфейл. При него сумарната стойност на NPV е максимална, а общите загуби са минимални, в сравнение с каквито и да са други комбинации.

Освен описаната методика, за оптимално разпределение на инвестициите по няколко проекти могат да се използват и методите на линейното програмиране.
Материала е изпратен от: Стелиян Георгиев
Изтегли материала